Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VIEŠOJI ĮSTAIGA TRAKŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO CENTRAS

Identifikatorius

88888880538

Pavadinimas anglų kalba

Trakai Disabled implyment center

Kodas

181626155

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

VIEŠOJI_ĮSTAIGA_TRAKŲ_NEĮGALIŲ.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilniaus g. 15B, Trakai

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 2856250, +370 5 2856250, http://www.trakucentras.lt/, trakucentras@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
I
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos