Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Uždaroji akcinė bendrovė "SIGERIJA"

Identifikatorius

88888880522

Pavadinimas anglų kalba

Joint-stock company "SIGERIJA"

Kodas

123275483

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-10-26, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Uždaroji_akcinė_bendrovė_SIGER.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 80

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 685 72831, sigerijos@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

REGINA NAKIENĖ, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos