Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VIEŠOJI ĮSTAIGA KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ MOKYMO CENTRAS

Identifikatorius

88888880073

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Computer Programs Training Centre

Kodas

125247995

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2000-04-06, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

VIEŠOJI_ĮSTAIGA_KOMPIUTERINIŲ_.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Vilnius, Žalgirio g. 88A

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 5 26729, +370 5 2753433, http://www.mokytis.lt, info@mokytis.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Janina Radvilaviciute, Savininkas (ŠMIR)
Janina Radvilaviciute, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
I, II, III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos