Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Trakų r. Aukštadvario gimnazija

Identifikatorius

88673370029

Pavadinimas anglų kalba

Aukštadvaris gymnasium of the Trakai Region

Kodas

190658928

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1994-09-15, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Aukštadvario gimnazija 2020 atnaujinti nuostatai.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Pagrindinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Trakų r. sav., Aukštadvaris, Technikumo g. 1, LT-21253

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 528 65252, +370 528 65252, http://www.avmokykla.com, aukstadvariogimnazija@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Trakų rajono savivaldybė, Juridinis asmuo
Trakų rajono savivaldybės taryba, -
Trakų rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos