Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešoji įstaiga Vitalijos Pavilionienės buhalterių mokymo centras

Identifikatorius

88603090312

Pavadinimas anglų kalba

The Book-keeping Aducational Centre of Vitalija Pavilioniene

Kodas

111961072

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1997-07-11, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Istatai 2016 12 27 pasirasyti.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kaunas, J. Basanavičiaus al. 5

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 37 333022, +370 37 333022, www.buhalteriukursai.eu, apskaitininkukursai@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Vitalija Pavilionienė, Savininkas (ŠMIR)
Vitalija Pavilionienė, Dalininkas (ŠMIR)
Vitalija Pavilionienė, Savininkas (ŠMIR)
Vitalija Pavilionienė, Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos