Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Joniškio žemės ūkio mokykla

Identifikatorius

88603090219

Pavadinimas anglų kalba

Joniskis Agricultural School

Kodas

190804219

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-09-30, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Joniskio įstatai.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Pagrindinė mokykla

Adresas

Joniškis, Upytės g. 77, LT-84133

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 426 61345, +370 426 41416, www.jzum.lt, mokykla@jzum.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 426 61345, mokykla@jzum.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Joniškio žemės ūkio mokykla

Joniškis, Upytės g. 77, LT-84133+370 426 61345
mokykla@jzum.lt
www.jzum.lt

Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių skyrius

Jaunimo g. 1, Gruzdžių mstl., LT-81422 Šiaulių r. sav.+370 41 502217
gruzdziai@jzum.lt
http://jzum.lt