Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Identifikatorius

88603090168

Pavadinimas anglų kalba

Smalininkai School of Technology and Business

Kodas

191425670

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-01, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Smalininkų TVM isak ir istatai 2021-10-20.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Jurbarko r. sav., Smalininkai, Parko g. 4, LT-74224

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, Pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 447 56232, +370 447 56232, http://www.stvm.lt/, info@stvm.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 447 56131, info@stvm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Jurbarko r. sav., Smalininkai, Parko g. 4, LT-74224+370 447 56232
info@stvm.lt
http://www.stvm.lt/

Smalininkų specialioji mokykla

Nemuno g. 19, Smalininkai, LT-74223, Jurbarko r. sav.+370 44 756232
info@stvm.lt
www.stvm.lt