Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Analizinės chemijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of Chemical Analysis

Valstybinis kodas

KVALLAIP00752

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-15

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Profesinės veiklos galimybės: Baigusieji studijų programą Cheminė analizė galės dirbti chemijos, maisto pramonės, vandens tiekimo įmonių, visuomenės sveikatos centrų, teismo ekspertizės ir kriminalistinių tyrimų, aplinkosaugos tarnybų, mokslo institutų, mokymo ir kitų įstaigų chemijos laboratorijose ar biotechnologijų pramonės įmonėse. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.