Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anglų filologijos profesinis bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Professional Bachelor of English Philology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00546

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-10

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Studijų programos Anglų kalba verslo komunikacijai numatomų tikslų ir rezultatų visuma užtikrina ketinamos vykdyti studijų programos profilį – dalykinį tarpininkavimą užsienio kalba tarptautinėse verslo įmonėse arba įmonėse, bendradarbiaujančiose su užsienio šalimis, ir taip, turint konkrečių verslo organizavimo, projektų valdymo, verslo teisės, ES politikos, tarpkultūrinio bendravimo, etiškos veiklos, konfliktų valdymo ir kitų specialiųjų žinių ir gebėjimų, užtikrinti konstruktyvų tarpkultūrinį dialogą tarp verslo partnerių. Studijų programos Anglų kalba verslo komunikacijai absolventai galės dirbti ir planuoti savo profesinę karjerą Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse, kuriose reikalingi geri bendravimo anglų kalba, tarpininkavimo, vertimo ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo įgūdžiai. Absolventai galės komunikuoti, analizuoti, rengti dokumentus, siūlyti produktus (paslaugas) ne tik anglų, bet ir kita užsienio kalba (rusų, vokiečių). Be gerų anglų kalbos filologinių žinių absolventai įgis vadybinių, teisinių, projektų valdymo, rinkodaros, verslumo įgūdžių. Todėl baigusieji šią studijų programą gebės plėtoti verslo projektus Lietuvoje ir kitose šalyse, žinos kaip ir gebės savarankiškai įsteigti vertimo paslaugų ar kito pobūdžio verslą, vadovauti padaliniui ar skyriui, nes įgis išteklių valdymo, apskaitos, verslo organizavimo pagrindų, išmoks naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Taip pat absolventai galės dirbti vadybininkais, vadovų asistentais, administratoriais, t. y. tose pareigose, kuriose reikalinga užsienio kalbos (-ų) ir vadybinių procesų išmanymo sintezė. Lietuvai tapus neatskiriama ES regioninės politikos dalimi, daugelis privačių įmonių, valstybinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų įgyvendina ES struktūrinių ir kitų fondų tarptautinius bei nacionalinius projektus, todėl ir šioje srityje būsimieji Anglų kalbos verslo komunikacijai specialistai galės rasti nišą darbinei veiklai. Anglų kalbos verslo komunikacijai absolventai galės sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir pretenduoti į darbo vietas ankščiau išvardintose srityse, nes be tiesioginės tarpininkavimo užsienio kalbomis veiklos, jie gebės imtis ir vadybininko, administratoriaus funkcijų, taip panaudojant studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus dirbti su informacijos apdorojimo sistemomis, rengti ir tvarkyti įmonės dokumentus, administruoti projektus, organizuoti darbą su klientais, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti rinkos tyrimus, analizuoti verslo problemas, dirbti komandoje siekiant bendrų tikslų. Anglų filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal filologijos krypties studijų programas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai tarpininkauti (versti) anglų kalba nėra formaliai pripažįstami, tačiau studijuojant yra įvertinami ir gali būti įskaitomi.