Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Andragogas, LTKS VII

Pavadinimas anglų kalba

Adult educator

Valstybinis kodas

P185701

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas ir vadyba.
Tipinės darbo priemonės: mokymo priemonės, kompiuterinė įranga, tyrimų duomenų skaičiavimo ir analizavimo programinė įranga.
Tipinės darbo sąlygos: individualus darbas ir komandinis darbas. Kuriamos įvairios mokymosi erdvės – dirbama auditorijose, virtualiose ir neformaliojo švietimo erdvėse, bibliotekose, muziejuose ir pan.
Papildoma informacija: andragogas geba savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, teikti konsultacijas veiklos srityje, koordinuoti projektus, orientuotus į kitų žmonių kompetencijų tobulinimą ir inovacijų diegimą, analizuoti veiklos rezultatus ir juos pristatyti. Dėl žinių, technologijų, darbo organizavimo įvairiose veiklų srityse pažangos andragogo veikla ir jos aplinka intensyviai kinta, pokyčiai sunkiai prognozuojami, veiklą sudaro nuolat besikeičiantys užduočių deriniai. Socialinė ir technologinė aplinka reikalauja gebėjimo priimti inovatyvius sprendimus, paremtus tyrimų rezultatais, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes. Kvalifikacija skirta sudėtingai andragoginei veiklai, susidedančiai iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, kurie gali apimti kelių giminingų profesinių veiklų sritis, todėl veiklos atlikimas reikalauja ekspertinio naujausių žinių profesinės veiklos ir jai artimų bei giminingų sričių vertinimo ir pritaikymo, naujų faktų atradimo atliekant taikomuosius profesinės veiklos tyrimus, kūrybiško teorinių žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų taikymo. Kvalifikacija įgalina ją turinčius asmenis savarankiškai vykdyti mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimo veiklas, rengti ir konsultuoti kitus andragogus.