Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aeronautikos inžinerijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Aeronautical Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00432

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aviacinėse gamyklose, aviacinės technikos remonto, priežiūros ir eksploatavimo įmonėse. Aeronautikos inžinerijos bakalauras turi: - gebėti nustatyti atskirą orlaivio dalį ar mazgą veikiančias apkrovas ir stiprumo charakteristikas, rengti gamybos ir remonto technologijas, organizuoti ir kontroliuoti gamybos, remonto ir techninės priežiūros procesus. - žinoti, kokiais metodais vadovaujantis kuriami, gaminami, remontuojami ir eksploatuojami orlaiviai. - mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti darbą, veiksmingai bendrauti su kolegomis ir klientais. Aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute. Stojant į aviacijos mechanikos inžinerijos pagrindinių studijų programą, reikalingas vidurinis išsilavinimas. Specialiųjų reikalavimų nėra. Asmenys, įgiję aeronautikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, gali dirbti eiliniais arba vyresniaisiais specialistais aviacinėse įmonėse.