Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aeronautikos inžinerijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Aeronautical Engineering

Valstybinis kodas

KVALLAIP00425

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-11-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti inžinerinį darbą aviacinėse įmonėse. Aeronautikos inžinerijos magistras turi: - gebėti įgytas aviacijos mechanikos inžinerijos žinias taikyti praktikoje, savarankiškai atlikti tyrimus, kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines aviacijos naujoves, veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais, savarankiškai mokytis visą gyvenimą. - žinoti mokslinio tyrimo pagrindus, tamprumo teoriją, baigtinių elementų metodą, orlaivių techninę diagnostiką, aviacines kompiuterinio projektavimo sistemas. - mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai dirbti, greitai organizuoti darbą, veiksmingai bendrauti su kolegomis ir klientais. Aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikaciją galima įgyti VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute. Stojant į Aviacijos mechanikos inžinerijos magistratūros studijų programą, reikalinga aviacijos mechanikos inžinerijos bakalauro arba jam atitinkanti kvalifikacija. Neformalizuotu būdu įgyti aeronautikos inžinerijos magistro gebėjimai nepripažįstami. Įgiję aeronautikos inžinerijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aviacinėse įmonėse inžinieriais arba vyriausiaisiais specialistais.