Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Arboristas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Arborist

Valstybinis kodas

A181402

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-12-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: sumedėjusių augalų ir jų augaviečių urbanizuotose teritorijose priežiūra, apsauga ir tvarkymas, medžių apsauga statybos vietose ar žemės kasimo metu, ilgo ir sveiko augimo sąlygų sumedėjusiai augalijai ir jos aplinkai sudarymas ir palaikymas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, arboristų aukštalipių įranga, rankiniai įrenginiai ir įrankiai (sekatoriai, žirklės ir kt.), motorizuoti įrenginiai ir įrankiai (pjūklai, medienos smulkintuvai ir kt.), spaudiminiai įrenginiai (aeratoriai, kastuvai, injektoriai ir kt.), mobiliosios darbinės kėlimo platformos ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, su žemės darbų mechanizmais, aukštalipių įranga, mobiliosiomis darbinėmis kėlimo platformomis, darbo aplinka gali būti pavojinga, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Būdingas komandinis darbas.
Papildoma informacija: arboristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarumo principais, įstatymais, reglamentuojančiais augančių sumedėjusių želdinių priežiūrą ir apsaugą urbanizuotose teritorijose. Jis veiklą atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, priima sprendimus dėl vykdomos veiklos, prižiūri jam pavaldžių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų darbą. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti aplinkos tvarkymo, statybos įmonėse ir kt.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti arboristo darbo vietą, dirbant aukštyje ir ant žemės paviršiaus.
2. Vizualiai įvertinti sumedėjusio augalo būklę ir jo kamieno bei šakų stabilumą.
3. Skaityti inžinerinių statinių brėžinius vykdant sumedėjusių augalų išsaugojimo darbus statybvietėse arba žemės kasimo metu.
4. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems dirbant aukštyje ir ant žemės paviršiaus, gelbėti nukentėjusiuosius dirbant aukštyje.
5. Formuoti ir prižiūrėti sumedėjusių augalų šaknyną.
6. Sodinti ir persodinti sumedėjusius augalus.
7. Įrengti augalų laistymo ir aeravimo sistemas.
8. Genėti ir formuoti sumedėjusių augalų lajas.
9. Stabilizuoti lają ir kamienus.
10. Apsaugoti urbanizuotų ir saugomų teritorijų sumedėjusius augalus nuo ligų ir kenkėjų.
11. Šalinti pavojingus aplinkai sumedėjusius augalus ir jų dalis urbanizuotose ir saugomose teritorijose.
12. Saugiai dirbti su lajos priežiūrai skirtais įrenginiais ir įrankiais.