Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Andragogas, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Andragogue

Valstybinis kodas

P185601

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: suaugusiųjų tęstinis mokymasis ir kompetencijų tobulinimas.
Tipinės darbo priemonės: mokymo priemonės, kompiuterinė įranga, tyrimų duomenų skaičiavimo ir analizavimo programinė įranga ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: individualus darbas ir komandinis darbas, mentoriavimo, vadovaujamo konsultavimo ir priežiūros reikalavimus atitinkanti aplinka. Dirbama auditorijose, virtualiose ir neformaliojo švietimo erdvėse, bibliotekose, muziejuose ir pan.
Papildoma informacija: andragogas savo veiklą atlieka savarankiškai, pasirenka uždavinių atlikimo būdus, organizuoja atitinkamų specialistų darbą iškeltiems uždaviniams atlikti. Andragogas geba planuoti veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, analizuoti ir fiksuoti savo veiklos rezultatus ir teikti ataskaitas veiklą koordinuojantiems asmenims, koreguoti veiklą atsižvelgiant į veiklos rezultatų analizę ir kitų specialistų rekomendacijas bei vykdyti įvairią projektinę veiklą, savarankiškai tobulinti ir plėsti turimas profesinės srities žinias ir įsivertinus savo veiklą mokytis savarankiškai, kaip reikalauja profesinės veiklos pokyčiai. Sprendžiant skirtingų andragoginės veiklos sričių uždavinius naudojamos informacinės komunikacinės technologijos ir interaktyvūs metodai, todėl praktinėje veikloje reikalaujama taikyti plačias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės savarankiškai vykdyti suaugusiųjų tęstinio mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo veiklas, rengti ir konsultuoti kitus andragogus.