Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Chemistry

Valstybinis kodas

KVALLAIP00020

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti chemijos mokytoju. Asmuo, įgijęs chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi: - gebėti taikyti įvairius mokymo metodus chemijos pamokų metu, demonstruoti bandymus, atlikti laboratorinius darbus, organizuoti grupinį mokinių darbą, vykdyti užklasinę veiklą: steigti būrelius, vesti renginius – olimpiadas, konkursus, viktorinas, analizuoti eksperimentų rezultatus ir daryti išvadas, spręsti teorinius ir praktinius uždavinius bei paaiškinti kitiems, lavinti mokinių gebėjimus kūrybiškai taikyti chemijos žinias ir įgūdžius praktinėje veikloje - žinoti chemijos kabineto įrengimo bei saugaus darbo principus, chemijos eksperimento techniką ir metodiką - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą Chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal chemijos studijų programą. Norintiems siekti chemijos bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos mokytoju nėra pripažįstami. Įgiję chemijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.