Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Agroserviso darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Agro-service worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01214

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Agroserviso darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti agroserviso darbuotoju. Asmuo, įgijęs agroserviso darbuotojo kvalifikaciją, turi: - gebėti saugiai dirbti, atlikti mechanizuotus žemės ūkio kultūrų auginimo darbus, įvertinti mašinų techninę būklę ir atlikti techninę priežiūrą, įvertinti verslo aplinką, pakeisti pagrindinius automobilių mazgus, dirbti transportavimo bei žemės ūkio mechanizavimo darbus, dirbti žemės ūkio mašinomis, vairuoti traktorius, automobilius ir žemės ūkio mašinas; - žinoti technologinius augalų auginimo reikalavimus, kooperatyvo steigimo pagrindus, naudotis informacinėmis technologijomis; - mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir atsakingai, organizuoti savo darbą. Agroserviso darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal agroserviso darbuotojo mokymo programą. Norintiems siekti agroserviso darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję agroserviso darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti agroserviso darbuotoju agroserviso įmonėse, žemės ūkio bendrovėse, ūkininkų ūkiuose, gali steigti savo agroserviso įmonę, kurti kooperatyvą arba dalyvauti kooperatyvų veikloje.