Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Ugdymo kokybės gerinimas taikant inovatyvius ir IKT mokymo metodus

Jurbarko švietimo centras2020-11-24