Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Autorinės metodinės priemonės “Pramoginis šokis 11-12 klasėje” pristatymas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12,5

Programos savarankiško ugdymo trumė

5,5

Programos įregistravimo data

2015-02-26

Programos išregistravimo data

2018-02-23

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta formaliojo ir neformaliojo ugdymo šokio mokytojams/pedagogams. Programos dalyviai turi mokėti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (kompiuteris, internetas).

Programos aprašymas

Kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama pristatyti šokio mokytojo Arnoldo Riekumo parengtą autorinę metodinę priemonę „Pramoginis šokis 11-12 klasėje“ ir padėti mokytojams/pedagogams plėtoti ir tobulinti turimas dalykines ir asmenines kompetencijas ugdymo procese. Metodinė priemonė yra skiriama šokio mokytojams, mokantiems pramoginio šokio pagal Bendrųjų šokio programų bendrąjį arba išplėstinį kursą. Jos tikslas – padėti mokytojui siekti bendrosiose programose iškelto tikslo – ugdyti mokinių šokio ir bendrąsias kompetencijas, teikiančias galimybę tapti kūrybinga, aktyvia, estetinei patirčiai atvira asmenybe. Metodinė priemonė gali tapti parankine meninio ugdymo priemone, skatinančia labai atsakingai pasirengti pramoginio šokio mokymo(-si) sistemai: padėtų šokių mokytojams planuoti ir pasirengti šokių pamokoms, jas organizuoti.