Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sąmatos sudarymo kursai, su kompiuterine programa "SISTELA" programa (Išplėstinis kursas).

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos aprašymas

Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, orientuotą į gilesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis bei ugdyti savarankiško mokymosi gebėjimus.
Informacinis - programinis kompleksas SĄMATA su SISTELA programa mokymo kursų programa:
(gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).

Kurso metu dėstomos temos:
1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;


1. Darbo brėžinių skaitymas bei supratimas:
1.1 Analizuojamas pateiktas pastato projektas, paaiškinamos konstrukcinės bei kitos pastato dalys.
1.2 Paaiškinama, kaip iš projektinių duomenų galima sukurti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją;
2. Technologinės darbų atlikimo eigos supratimas;
2.1 Analizuojamas duotas pastato projektas, aiškinama technologinė darbų atlikimo tvarka;
2.2 Analizuojami pagrindiniai projektiniai konstrukcijų mazgai;
3. Darbo kiekių skaičiavimas ir duomenų panaudojimas skaičiuojant sąmatinę pastato kainą;
3.1 Pagrindinių geometrinių formų parametrų apskaičiavimui reikalingų formulių aptarimas;
3.2 Duotajam statybos projektui skaičiuojami visi sąmatiniai kiekiai;
3.3 Apskaičiuotų pastato statybos kiekių panaudojimas sąmatinei dokumentacijai;
4. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
5. Sąmatinės pastato kainos sandara;
5.1 Įkainių įvedimas;
5.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
5.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
5.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas - atstatymas ;
5.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
5.6 Dokumentų spausdinimas ;
5.7 Papildomas servisas
6. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
7. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius Jūsų paskaičiuotus kiekius;
7.1 Iš Jūsų paskaičiuotų pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
7.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
7.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
7.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
7.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
8. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
8.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
8.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
9. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
9.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
9.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
9.3 Pateikti Medžiagų bei Mechanizmų žiniaraščius;
9.4 Pateikti formą F3;
10. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;
10.1 Asmeninės normatyvinės bazės sukūrimas;
10.2 Įkainių koregavimas;
Pabaiga.

Programos reikalavimai

PROGRAMA MOKAMA SĄLYGOS: Mokami kursai. DALYVIAI: Visi asmenys LR įstatymų nustatyta tvarka., mokantys ir gebantys dirbti su kompiuteriu.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų