Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Raštvedybos kursai (dokumentų valdymas)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Dokumentų tvarkytojas

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Raštvedybos mokymo kursu programa:

I.
1. ĮSTAIGOS RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS: 1 val.
1.1. Dokumentavimas;
1.2. Dokumentų apyvarta;
1.3. Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai;
1.4. Vadovo funkcijos;
1.5. Raštvedybos organizavimo forma.
2. DOKUMENTŲ SISTEMA: 2 val.
2.1. Dokumentų klasifikavimas-jų skirstymas į grupes pagal bendruosius požymius;
2.2. Tvarkomieji dokumentai;
2.3. Organizaciniai dokumentai;
2.4. Informaciniai dokumentai;
2.5. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai.
3. DOKUMENTŲ REKVIZITŲ RAŠYMO BŪDAI. 15 min.
4. DOKUMENTŲ REKVIZITAI: 3 val.
4.1. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;
4.2. Dokumento sudarytojo pavadinimas;
4.3. Įstaigos duomenys;
4.4. Specialioji žyma;
4.5. Priedo žyma;
4.6. Dokumento gavimo registracijos žyma;
4.7. Dokumento pavadinimas;
4.8. dokumento data;
4.9. Dokumento registracijos numeris;
4.10. Gauto dokumento nuoroda;
4.11. Dokumento sudarymo vieta;
4.12. Adresatas;
4.13. Rezoliucija;
4.14. Dokumento tvirtinimo žyma;
4.15. Dokumento tekstas;
4.16. Parašas;
4.17. Dokumento suderinimo žyma;
4.18. Vizos;
4.19. Supažindinimo žyma;
4.20. Rengėjo nuoroda;
4.21. Dokumento paieškos nuoroda;
4.22. Kopijos tikrumo žyma.
5. TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS: 1 val.
5.1. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
5.2. Įsakymas, sprendimas, nutarimas, potvarkis.
6. ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS: 1 val.
6.1. Organizacinių dokumentų išdėstymo schema;
6.2. Nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentas.
7. INFORMACINIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS: 1 val. 45 min.
7.1. Informaciniai siunčiamieji dokumentai;
7.2. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
7.3. Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai;
7.4. Informacinių įstaigos dokumentų rekvizitų išdėstymo schema;
7.5. Protokolai, pažymos, įgaliojimas.
8. DOKUMENTŲ APYVARTA: 30 min.
9. DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS: 1 val.
9.1. Bendrieji reikalavimai;
9.2. Dokumentų registravimo tvarka;
9.3. Registracijos žurnalai.
10. BYLŲ SUDARYMAS: 1 val.
10.1. Bendrosios nuostatos;
10.2. Bylų sudarymo principai;
10.3. Bylų antraštės;
10.4. Dokumentacijos plano sudarymas, derinimas, papildymas.
10.5. Dokumentų dėjimo į bylas reikalavimai.
11. BYLŲ TVARKYMAS: 30 min.
11.1. Bylų numeravimas;
11.2. Bylos vidaus apyrašas;
11.3. Bylos baigiamasis įrašas.
12. PERSONALO DOKUMENTAI: 2 val.
12.1. Įsidarbinimo dokumentai (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, rekomendacija, prašymas priimti į darbą);
12.2. Personalo samdos dokumentai (darbo sutartis, asmens kortelė, asmens byla);
12.3. Organizaciniai personalo dokumentai (darbo tvarkos taisyklės, pareigybės nuostatai).
12.4. Darbuotojų skatinimo ir nuobaudų dokumentavimas (darbdavio taikomi paskatinimai, darbo drausmės pažeidimas, drausminės nuobaudos skyrimo tvarka);
12.5. Atostogų suteikimo ir komandiruočių dokumentavimas (atostogų rūšys, atostogų suteikimo dokumentai, komandiruotės įforminimas).
Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų. Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpilde registracijos formą

Programos reikalavimai

PROGRAMA MOKAMA. SĄLYGOS: Visi LR Įstatymų nustatyta tvarka pageidaujantys lankyti kursus.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų