Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Formalųjį švietimą papildančio pradinio mušamųjų instrumentų ugdymo programa

Programos kodas

110102394

Pavadinimas anglų kalba

The Curriculum of Primary and Basic Percussion Education Supplementing the Formal Education

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Raseinių r. sav.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Pradinio muzikinio ugdymo programa

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Muzika

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Mušamasis instrumentas

Programos įregistravimo data

2022-04-04

Programos teikėjas

Raseinių meno mokykla

Programos teikėjo adresas

Raseiniai, Vytauto Didžiojo g. 15

Programos teikėjo savivaldybė

Raseinių r. sav.

Programos vykdymo vietos adresas

Vytauto Didžiojo g. 15, Raseiniai

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Raseinių r. sav.

Programos vykdymo vieta - pradžia

2022-09-01

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyvių atranka vykdoma atsižvelgiant į mokinių gabumus, gebėjimus, fiziologinius duomenis pagal mokyklos nustatytą tvarką. Programos trukmė – 2 metai. Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus, gali būti koreguojama ugdymosi pagal programą trukmė ir mokiniai priimami į aukštesnę klasę. Įgyvendinant programą, mokinys mokosi individualiai mokomas mokytojo. Programą įgyvendinantys mokytojai privalo turėti mokytojo kvalifikaciją ir aukštąjį išsilavinimą muzikos srityje

Programos aprašymas

Programos tikslas – suteikti pradines muzikos srities žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius bei bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. Programos uždaviniai: sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio ugdymo formas; plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus; formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą. Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama muzikinį ugdymą tęsti renkantis pagrindinio muzikinio FŠPU programą arba muzikinio neformaliojo ugdymo programą