Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Python programavimo kursai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Programuotojas

Programos kontaktinė trukmė

90

Programos aprašymas

PYTHON – PROGRAMAVIMO KURSAI
Python - tai viena galingiausių ir populiariausių programavimo kalbų, kurios panaudojimas yra labai platus: pradedant matematiniais skaičiavimais, baigiant tinklalapių kūrimu bei duomenų analizei. Python yra lengvai koduojama, todėl patogi pradedantiems vartotojams. Python programavimo kalba buvo naudojama kuriant programas tokioms įmonėms kaip „Google“, „YouTube“ ir NASA.
Programavimas Python. I lygis
(15 užsiėmimų, užsiėmimo trukmė – 3 val. VISO: 45 val.)
Kursas skirtas vyresnių klasių moksleiviams (nuo 8 kl.) bei suaugusiems, neturintiems jokių programavimo Python programavimo kalba įgūdžių. Užsiėmimų metu daug dėmesio bus skiriama praktikai, programų kūrimui, klaidų analizei.
Trumpas turinys:
• Įvadas į Python programavimo kalbą.
• Operacijos su skaičiais.
• Algoritmo sąvoka. Sąlyginiai sakiniai.
• Duomenų rinkinių tipai, sąrašai.
• Ciklai. Sumos, sandaugos, kiekio, min, max skaičiavimo algoritmai.
• Eilutės duomenų tipas. Veiksmai su eilutėmis. Python metoda ir funkcijos, eilučių analizė.
• Darbas su failais: skaitymas, rašymas, papildymas.
• Python taikymo pavyzdžiai.

Programavimas Python. II lygis
(15 užsiėmimų, užsiėmimo trukmė – 3 val. VISO: 45 val.)
Kursas skirtas vyresnių klasių moksleiviams (nuo 10 kl.) bei suaugusiems, turintiems bazines programavimo Python programavimo kalba žinias ir norintiems jas pagilinti, susipažinti su objektinio programavimo pradmenimis. Užsiėmimų metu didelis dėmesys bus skiriamas praktinių užduočių atlikimui, programavimo įgūdžių gilinimui.
Trumpas turinys:
• Programavimo pagrindų trumpas pakartojimas. Funkcijos ir moduliai.
• Numpy ir Pandas moduliai.
• Duomenų vizualizavimas. Matplotlib modulis.
• Įvadas į objektinį programavimą:
o klasės apibrėžimas;
o apibrėžtos klasės objekto su jo originaliomis savybėmis sukūrimas;
o objektų atributai ir metodai.
• Viršklasės ir poklasės. Paveldėjimas.
• GUI kūrimas su Tkinter.

Programos reikalavimai

Kursai mokami. Kursuose gali dalyvauti visi asmenys LR įstatymų nustatyta tvarka.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų