Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Bėk, šok, mesk, gaudyk“

Programos kodas

120502485

Pavadinimas anglų kalba

„Run, jump, throw, catch“

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Kita neformaliojo vaikų švietimo programa

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Sportas

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Kita taikomojo sporto šaka

Programos įregistravimo data

2021-05-24

Programos teikėjas

Domantas Savickas

Programos teikėjo adresas

Antakalnio g. 120, Vilnius

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos vykdymo vietos adresas

Nemenčinės pl. 16, Vilnius

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos vykdymo vieta - pradžia

2021-10-01

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pagal galimybes lankyti užsiėmimus bei dalyvauti programos grupių, mokyklos ar kitu institucijų rengiamose sporto šventėse. Motyvuotai siekti asmeninės pažangos bei ilginti savo fiziškai aktyvios veiklos laiką. Atėjus į užsiėmimus, atsinešti gerą nuotaiką, stengtis valdyti neigiamas emocijas, draugiškai bendrauti, būti tolerantiškiems. Treniruočių metu dėvėti tvarkingą sportinę aprangą, avėti sportinius batelius (pasirūpinti sportine apranga, tinkančia sportuoti salėje ir lauke). Išklausyti saugaus elgesio sporto salėje ir sporto aikštyne taisykles, stengtis prisiminti ir jų laikytis. Raštu pranešti apie sveikatos sutrikimus (trumpalaikius, lėtines ligas ir t. t.). Žodžiu pranešti apie savybes, ypatybes, reikšmingus įpročius, kurių žinojimas padėtų sėkmingai bendradarbiauti.

Programos aprašymas

Per fizinės veiklos bei fiziškai aktyvių žaidimų įvairovę puoselėti, skatinti bei išlaikyti prigimtinį vaikų norą aktyviai judėti. Programos vykdymo metu bus formuojama taisyklinga laikysena, mokoma taisyklingo kvėpavimo, lavinami judėjimo įgūdžiai, didinamas asmeninis fizinis pajėgumas, formuojami saugaus elgesio įgūdžiai, siekiama, kad vaikai sąmoningai ir motyvuotai didintų fiziškai aktyvios veiklos trukmę ir trumpintų laiką, kai yra fiziškai pasyvūs (televizorius, kompiuteris ir t. t.), pildytų fizinio aktyvumo dienoraštį, vertintų save ir savo pasiekimus, mokytųsi bendrauti ir bendradarbiauti, kurtų draugiškus santykius, būtų tolerantiški, mokėtų padėti draugui. Aktyviausi ir drąsiausi vaikai jau nuo 6 metų lanko įvairias sporto mokyklas, bet bent 60 min per dieną fiziškai aktyvūs turėtų būti visi vaikai. Todėl ši programa orientuota į vaikus, kurie neturi galimybių arba nedrįsta lankyti sporto mokyklų, kurie fiziškai nepakankamai pasirengę, dėl įvairių lėtinių ligų sumažėjęs prigimtinis noras būti fiziškai aktyviems, nepasitiki savo jėgomis arba yra tiesiog nedrąsūs, neturi draugų. Mokinių, lankančių užsiėmimus, amžius gali svyruoti nuo 7 iki 10 metų. Pagal tą pačią programą bus sudarytos dvi grupės, grupę sudarytų 20-25 mokiniai. Užsiėmimų trukmė 2 val. per savaitę. Programos turinys planuojamas dvejiems mokslo metams. Turinio įsisavinimas priklausys nuo vaikų individualių gebėjimų, įdėtų pastangų, lankomumo, išorinės bei vidinės motyvacijos. Programos turinys dalinai gali keistis atsižvelgus į mokinių individualias ypatybes, prigimtį, lytį, raidą, fizinį pajėgumą, sveikatos būklę, o taip pat vaikų poreikius, norus bei interesus. Turinio įsisavinimas vyks per pamokėlių-treniruočių fizinės veiklos bei fiziškai aktyvių žaidimų įvairovę; programos pradžioje, viduryje ir pabaigoje įdomių testukų atlikimą bei asmeninės pažangos įsivertinimą, įvertinimą bei paskatinimą; fizinės veiklos dienoraščio pildymą bei asmeninių tikslų numatymą; dalyvavimą programos grupių, mokyklos bei kitų institucijų rengiamose sporto šventėse, vykstant pokalbiams bei diskusijoms. Vykdant šią programą lavinamos vaikų bendrosios ir dalykinės kompetencijos, formuojami vaikų sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžiai, kas padeda sukurti pagrindus sveikam ir produktyviam gyvenimui ateityje.