Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Popieriaus dizainas ir stalo žaidimai

Programos kodas

120600552

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Kita neformaliojo vaikų švietimo programa

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Techninė kūryba

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Techninė kūryba

Programos įregistravimo data

2021-05-21

Programos teikėjas

Renata Mikailienė

Programos teikėjo adresas

Vilnius

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos vykdymo vietos adresas

Architektų g. 85, 04208, Vilnius

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos vykdymo vieta - pradžia

2021-10-04

Programos vykdymo vieta - pabaiga

2022-06-16

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Užsiėmimus gali lankyti vaikai su fizine negalia ir specialiaisiais poreikiais (elgesio sutrikimu, lengvo autizmo). Mokiniams suteikiamos visos reikalingos medžiagos ir priemonės programai įgyvendinti.

Programos aprašymas

Meninė veikla skirta fiziniams bei emociniams gebėjimas lavinti. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas remiantis aplinkos taršos mažinimu.
Skatinti vaikų smalsumą, originalumą bei puoselėti žmogiškąsias vertybes.
Siekti metodiškumo kūrybiniame procese. Lavinanti kantrybę, kruopštumą, atidumą, darbo vietos tvarkingumą ir dėmesingumą tikslingam estetiškam darbo užbaigimui.
Siekti tarpusavio santykių harmonijos bendradarbiaujant mokinių grupiniuose užsiėmimuose. Kaupiant emocinę patirtį lavinti jausminę išrašką.
Meninė veikla pritaikyta kūrybiniam procesui pasitelkiant smulkiąją motoriką. Ugdanti pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.
Dažnai kaip pagrindinė medžiaga įvairiems kūrybingiems darbeliams atlikti bus pasirenkama tai, kas nebereikalinga – iš senų laikraščių ir žurnalų, įvairių pakuočių, kiaušinių dėklų, kartoninių dėžių ir t. t. gaminti ir pritaikyti naujam vartojimui. Artimiausių švenčių projektiniams sumanymams išpildyti, teminiai patalpų puošybos elementai, individualių popierinių žaislų sukūrimas bei dovanų gamyba artimiesiems ir draugams.
Programa paįvairinta įvairiais stalo žaidimais ir dėlionėmis ugdančiomis asmenines, komunikavimo ir socialines kompetencijas.