Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis raštingumas mokytojams: saugumas, mokymas ir mokymasis, raštingumo problemų sprendimas (49 val.)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

9,5

Programos savarankiško ugdymo trumė

39,5

Programos įregistravimo data

2021-02-21

Programos teikėjas

VšĮ Trakų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Gebėjimas organizuoti nuotolinį ir kokybišką šiuolaikinį ugdymą siejasi su tokiomis kompetencijomis kaip skaitmeninis raštingumas, todėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. V-504 2020-2022 m. kvalifikacijos tobulinimo pirmoji prioriteto kryptis yra numatyta valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas. Ši skaitmeninio raštingumo mokymų programa parengta taip, kad atitiktų LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. V-598 redakcija „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“. Nuolatinė švietimo ir informacinių technologijų pažanga taip pat skatina vis dažniau mokymo procese naudoti skaitmenines priemones ir pasitelkti išteklius esančius skaitmeninėje erdvėje. Todėl mokymų programa padės įgyti būtinų žinių ir praktinių įgūdžių: kaip naudoti skaitmeninus mokymo išteklius, kaip elgtis saugiai skaitmeninėje erdvėje ir apsaugoti save ir ugdytinius nuo kylančių grėsmių, kaip atskirti patikimą informaciją nuo nepatikimos, kaip spręsti skaitmeninio raštingumo problemas ir nuotoliniu būdu kelt savo kompetencijas.