Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Office 365 aplinkos naudojimo galimybės mokinių ugdymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2020-11-21

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradedančiųjų lygmens skaitmeninės kompetencijos

Programos aprašymas

Švietimo įstaigos, reaguodamos į susidariusią nepalankią kontaktiniam mokymui(si) situaciją ir siekdamos produktyviai tęsti ugdymo procesą, kasdienius darbus ir užduočių atlikimą skaitmeninėje erdvėje, susidūrė su iššūkiais. Siekiant, kad nuotoliniai edukaciniai procesai vyktų efektyviai, svarbu pasirinkti saugius skaitmeninius įrankius ir išmokti juos tikslingai panaudoti.
„Microsoft Office 365“ yra nemokama debesų technologija, su integruotu įrankių komplektu kasdieniniam mokytojų ir moksleivių darbui. „Microsoft Teams“ versija mokykloms – ne tik viena iš paprasčiausių bei saugiausių vaizdo pokalbių aplinkų, kuria nėra sudėtinga naudotis. Platforma apjungia gyvus pokalbius, reikalingus failus, užduotis ir leidžia sukurti nuotolinę klasę. „Teams“ prieinama iš visų įrenginių – asmeninių ir planšetinių kompiuterių, mobiliųjų telefonų ar tiesiog internetinėje naršyklėje. Joje taip pat galima integruoti ir papildomus mokslo šaltinius.
Mokydamiesi pagal šią programą, pedagogai pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą taikyti plačias galimybes nuotoliniam ugdymui atveriančią „Office 365“ aplinką. Mokymų metu bus pristatyti ir išbandyti šios mokymo(si) aplinkos įrankiai ir svarbiausios funkcijos: kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti, kaip socialinis tinklas, neriboto laiko vaizdo konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma, turinti savybę įvertinti uždaro tipo testus ir rodyti mokinio pažangos kitimą.
Praktinėje dalyje išbandys ir išmoks, kaip į „Teams“ aplinką integruoti programas ir įrankius, kad mokymosi turinį būtų galima paversti interaktyviu, patraukliu mokiniui, patogiai pateikiamu ir lengvai prieinamu. Bus pristatyti sinchroniniu ir asinchroniniu ryšiu pateikiamos medžiagos ypatumai. Mokytojai išmoks kaip atsakingi suplanuoti pamokos užduotis „Teams“ aplinkoje, ką kiekvienas mokytojas turi padaryti prieš pamoką, pamokos metu ir pamokai pasibaigus.
Savarankiško darbo metu mokytojai naudosis „Office 365“ aplinka, integruos programas ir įrankius, suplanuos pamokos užduotis darbui sinchroniniu ir asinchroniniu būdu.
Tikėtina, kad susipažinę su „Office 365“ aplinka ir įvaldę skaitmeninius įrankius, mokymų dalyviai gebės kurti ir vesti įtraukias ir prasmingas pamokas.
Mokymo(si) programos trukmė - 40 val.: 20 val. kontaktinės (7 val. teorijos, 13 val. praktikos), 20 val. savarankiško darbo/konsultacijų.
Mokymai gali būti realizuojami nuotoliniu arba kontaktiniu būdu.