Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Ugdymo proceso organizavimas skaitmeninėje aplinkoje“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2020-11-21

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turintys darbo kompiuteriu, naudojimosi internetu, el. paštu įgūdžių ir pageidaujantys susikurti skaitmeninę mokymo(si) aplinką

Programos aprašymas

Naujosios technologijos turi didelį poveikį visai mokymosi sistemai, o mokymas(is) vis dažniau persikelia į virtualias aplinkas. Interneto paplitimas sąlygojo pokyčius ekonominėje ir socialinėje žmogaus veikloje. Dėl galimybės prieiti prie globalaus tinklo iš bet kokio pasaulio taško, kas panaikina laiko ir vietos barjerus, kinta žmogaus poreikiai ir galimybės, kas kartu verčia keistis mokymosi metodus.
Spartus virtualaus mokymo(si) vystymasis įtakoja ugdymo organizavimo kaitą Lietuvos mokyklose. Norint neatsilikti vis didesnis dėmesys yra skiriamas informacinių technologijų panaudojimui didinant mokymo proceso veiksmingumą. Įvairūs technologiniai sprendimai vis plačiau taikomi ugdymo procese.
Mokymų metu dalyviai susipažins su „Moodle“ aplinkų galimybėmis ir valdymo funkcijomis. Bus supažindinama su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Mokysis kurti įvairaus formato užduotis, žurnalą, sudaryti klausimų bazes, kurti savikontrolės ir vertinimo testus, įkelti mokymosi medžiagą į virtualią aplinką, valdyti veiklas. Programos dalyviai susikurs savo mokymo(si) kursą pasirinkta tema. Tikimasi, kad dalyvavusieji mokymuose gebės parengti pamokos medžiagą ir patalpinti ją internete. Ji bus prieinama mokiniams, kurie bet kuriuo metu galės pakartoti pamoką, atlikti namų darbus, testuotis, pasiruošti naujai pamokai ir pan.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, turintiems darbo kompiuteriu, naudojimosi internetu, el. paštu įgūdžių ir pageidaujantiems susikurti savo virtualią mokymo(si) aplinką.
Tai 40 valandų programa, kurią sudaro 18 val. kontaktinių valandų 22 val. savarankiško darbo.
Baigusiesiems programą bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad asmuo patobulino profesines ir informacinių technologijų kompetencijas, kurios reikalingos veiksmingam ugdymo turinio planavimui ir proceso valdymui skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.
Tikslas:
Suteikti žinių ir gebėjimų reikalingų ugdymo proceso organizavimui taikant skaitmeninę mokymo(si) aplinką, parenkant tinkamą mokymosi scenarijų ir atitinkamas priemones.
Uždaviniai:
 apžvelgti skaitmenines mokymo(si) aplinkas;
 susipažinti su pagrindiniais „Moodle“ aplinkos komponentais;
 susipažinti su vartotojų grupių sukūrimu;
 mokytis planuoti ir kurti tinkamą mokymosi scenarijų;
 mokytis konstruoti mokymo medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje;
 praktiškai išbandyti mokymosi proceso organizavimą skaitmeninėje aplinkoje.