Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2020-11-20

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Salantų g. Mokykla - 5, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.

Renginio pradžia: 2020-10-14 14:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

Programos reikalavimai

Susipažinę su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu ir įsivertinę IKT gebėjimus (LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598)

Programos aprašymas

Programa „Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracija“
Nuotolinis mokymasis dar tik įgauna pagreitį ir todėl reikalingi mokymai, kurie mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams suteiktų žinių dirbti su įvairiais skaitmeniniais įrankiais, mokymo programomis, įgyti kuo daugiau pasitikėjimo savimi, motyvuoti ir pasiruošti naujiems iššūkiams.
Programos dalyviai susipažins ir išmoks naudotis nuotolinio mokymo platformomis: „Microsoft Office 365“, įvaldys „Microsoft Teams“ galimybes įvairių dalykų ugdyme, susipažins su duomenų apsauga nuotoliniame mokyme ir kt..
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinioms ir supratimui įvertinti bus naudojami jų mokymąsi atitinkantys testai. Gebėjimams ir nuostatoms įvertinti bus organizuojamas praktinis darbas „Teams“ programoje. Besimokantieji parengs ir pateiks užduotis mokiniams, jas vertins, organizuos vaizdo susitikimus, pokalbius.
Pristatomi aplinkos Office 365 įrankiai bei jų panaudojimo galimybės nuotoliniam mokymui. Organizuojant nuotolinį mokytojų mokymąsi bus aptariamos tinkamos ugdymo(si) aplinkos namuose, mokyklos sukurtomis nuotolinio ugdymo priemonėmis ir įrankiais taikomos ugdymui skirtos inovacijos, skaitmeniniai mokymo įrankiai ir mokymo metodikos. Susitikimo metu bus pristatoma EDUKA klasė – skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje, siūlanti turinį visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams, nuo 1 iki 12 klasės. Bus supažindinama su vadovėliais, esančiais Edukoje, užduotimis, metodine medžiaga, testų ruošimo programėle. Pilna integracija su „Office 365“ ir „ Google Classroom“ leis naudotojams ypač paprastai praplėsti turimas galimybes ir integruoti naujoves į jau naudojamą darbo aplinką. Programos trukmė 40 val., iš jų, 18 val. nuotoliniu būdu kartu su lektoriumi ir 22 val. savarankiško darbo.