Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas ir nauji taikymo atradimai ugdyme“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

6

Programos įregistravimo data

2018-03-14

Programos teikėjas

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviai – rajono ugdymo įstaigų pedagogai, kurie plėtos socialines ir emocines kompetencijas.

Programos aprašymas

Programos dalyviai gaus ne tik teorinių žinių, bet bus praktiškai mokomi atpažinti vertybes, formuoti teigiamą požiūrį į save bei aplinkinius, atpažinti emocijas ir taikyti jų valdymo technikas, mokysis išsakyti kritiką, priimti ir valdyti pokyčius. Ši programa padės sustiprinti pedagogo savivertę ir savigarbą, leis plėtoti mokytojų ir mokinių socialinius bei emocinius įgūdžius, gerins mokymosi rezultatus, stiprins emocinę sveikatą, stiprins teigiamą elgesį ir teiks gerovę visiems, kurie mokosi ir dirba mokykloje