Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sandėlininko mokymo programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

120

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas: parengti kvalifikuotą sandėlio darbuotoją, gebantį profesionaliai organizuoti sandėlio darbą, vesti materialinę vertybių apskaitą, konsultuoti ir aptarnauti klientus bei taikyti darbe informacines technologijas.
Mokymo programos uždaviniai: suteikti teorines ir praktines žinias apie sandėlininko darbo organizavimą, sandėlio įrenginius ir inventorių, gebėjimui naudotis ir dirbi informacinėmis technologijomis, tvarkyti kompiuterizuotą sandėlio apskaitą, laikytis higienos praktikos ir saugos darbe reikalavimų, žinoti prekių asortimentą ir vartojamąsias savybes, prekių ženklinimą,kaip sandėliuoti prekes laikantis prekių saugojimo ir išdėstymo taisyklių.
Baigęs mokymo programą asmuo žinos: teisės aktus, reglamentuojančius sandėliavimo procesą bei juose vykstančius procesus; sandėlių tipus, rūšis ir jų išdėstymo planus; žinos kaip suteikti užsakovams informaciją apie atliekamas paslaugas valstybine ir užsienio kalba; turės pakankamai žinių apie sandėlių patalpas ir jų paskirtį, turės žinių kaip naudotis sandėliuose naudojama krovos įranga, stelažais, žinos sandėliavimo veiklos efektyvumo rodiklių vertinimą, žinos prekių priėmimo dokumentus, kaip priimti prekes pagal kiekį ir kokybę, kaip skaityti prekių ženklinimą ir tikrinti komplektavimą, kaip registruoti ir pajamuoti prekes IT pagalba, prekių klasifikavimą, jų savybes, kaip išdėstyti prekes, taikant prekių laikymo taisykles, žinos temperatūros, drėgmės ir atmosferos poveikį prekių laikymui, kaip atrinkti ir sukomplektuoti prekes pagal pateiktą užsakymą, žinos prekių išdavimo dokumentus bei kokie dokumentai pildomi sandėliuojant prekes, žinos kaip paskaičiuoti prekių atsargų likučius, kaip spausdinti prekių ir produkcijos išdavimo dokumentus, žinos sandėliuose naudojamų programų paskirtį ir pranašumus, kaip naudotis kompiuterine sandėlių įranga.
Baigęs mokymo programą asmuo gebės:planuoti sandėlio darbus, priimti prekes ir produkciją bei juos išdėstyti, paruošti prekes ir produkciją išdavimui, pildyti apskaitos dokumentaciją, vykdyti prekių ir produkcijos išdavimo apskaitą naudotis IT įranga.
Vieno asmens mokymo kaina – 600,00 Eur. (šeši šimtai Eur 00 ct.)
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo programos mokymo srauto pradžia 2017-04-03, užsiėmimai vyks pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 15.00val. po 4 akademines val. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete, adresu: K. Kalinausko g. 7, Vilniuje, Logistikos praktinio mokymo centre. Programos koordinatoriaus el.p.: j.ginaviciene@vtdko.lt
Antrojo programos mokymo srauto pradžia 2017 m. spalio 2 d., užsiėmimai vyks pirmadieniais- ketvirtadieniais nuo 15.00val. po 4 akademines val. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultete, adresu: K. Kalinausko g. 7, Vilniuje, Logistikos praktinio mokymo centre. Antrojo mokymo srauto programos pabaiga 2017 m. lapkričio 30 d.Programos koordinatoriaus el.p.: j.ginaviciene@vtdko.lt

Programos reikalavimai

Turėti vidurinį išsilavinimą
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų