Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kaligrafija

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

80

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas: suteikti besimokančiajam kompetencijas valdyti kaligrafijos technikas, įvertinti jų panaudojimo galimybes ir gebėti taikyti jas įvairiose dizaino srityse. Uždaviniai: mokėti valdyti meno kalbą, paremtą ritmų, formų, krypčių bei tekstūrų raiška. Mokėti valdyti emocinį teksto poveikį, sugebėti kaligrafiškai rašyti, taikyti kaligrafijos žnias ir supratimą, formuluojant bei vykdant kaligrafijos užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas.
Kompetencijos: baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• kaligrafijos meno atsiradimo ir jo reikšmės kultūroje svarbą;
• kaip taikyti įgytas teorines ir praktines žinias praktiškai įgyvendinant kūrybines idėjas.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• atpažinti, palyginti ir kritiškai vertinti kaligrafijos meno reiškinius ir tendencijas;
• analizuoti ir taikyti praktiškai vizualines kaligrafijos meno raiškos priemones;
• vystyti savo individualų kaligrafinį braižą;
• suvokti kūrybiškumo svarbą ir pritaikyti jį kūrybiniuose projektuose;
• vykdyti kaligrafijos užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas;
• valdyti kaligrafijos technikas ir kaligrafiškai rašyti.

Mokymo trukmė - 80 val. Mokymų vieta: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto auditorijos ir kūrybinės laboratorijos adresu: Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina –370, 00 Eur (trys šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct).
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur (dešimt Eur).
Pirmojo srauto mokymo pradžia 2017 m. kovo 2 d. nuo 17.20 val., trukmė - 3 val., mokymai vyks ketvirtadieniais ir penktadieniais tuo pačiu metu 268 kabinete. Pirmojo srauto mokymų pabaiga 2017-05-26
Antrojo srauto mokymų pradžia 2017 m. saplio 2 d. nuo 17.20 val., trukmė - 3 val., mokymai vyks ketvirtadieniais ir penktadieniais tuo pačiu metu 268 kabinete. Antrojo srauto mokymų pabaiga 2018-01-12.

Programos reikalavimai

Pagrindinis, vidurinis išsilavinimas
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų