Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Detalių gamybos techninės dokumentacijos rengimas pažengusiam vartotojui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

80

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:
Tikslas: Suteikti inžinerinių dokumentų rengimo kompetencijas ir gebėjimus, taikyti juos formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas praktikoje.
Uždaviniai: Suteikti pagrindines teorines ir praktines žinias apie detalių (gaminių) brėžinius: matmenų žymėjimą, matmenų ir formos tikslumą, šiurkščio, medžiagų, dangų žymėjimą ir kitus brėžiniuose pateiktus reikalavimus bei matavimo priemones, gebėti skaityti brėžinius bei braižyti detalių eskizus ir brėžinius, surinkimo brėžinius, schemas.
. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• svarbiausias inžinerinės grafikos ir inžinerinio dizaino teorines koncepcijas,
• projektavimo ir braižymo taisykles,
• valstybinių standartų techniniams brėžiniams reikalavimus,
• įvairių detalių (gaminių) brėžinių reikalavimus,
• schemų braižymo reikalavimus ir žymėjimus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• suvokti detalių (gaminių) geometrines formas pagal jų atvaizdus, tarpusavio ryšį ir jų padėtį erdvėje,
• taikyti projektavimo ir braižymo taisykles,
• braižyti techninių detalių (gaminių) darbo ir surinkimo brėžinius, schemas;
• parengti techninius reikalavimus,.
• skaityti detalių, surinkimo brėžinius ir schemas.
• taikyti inžinerinę grafiką technologinės kūrybos procesui.
Mokymo programos trukmė - 80 val. Mokymo vieta - VTDK Technikos fakultetas adresu Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina – 400,00 Eur. (keturi šimtai Eur 0 ct.)

Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Mokymų programa pradedama 2017-05-08 (9.00 val.) ir pabaigiama 2017-06-02.
Antrojo srauto mokymų pradžia 2017-10-16 ir mokymų pabaiga 2017-11-17.
Užsiėmimai vyks kiekvieną savaitės darbo dieną (I-V) nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Užsiėmimai vyks VTDK Technikos fakultete, 004 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.

Programos reikalavimai

Vidurinis, pagrindinis, aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, turint pradines inžinerinės grafikos žinias.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų