Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Detalių gamybos techninės dokumentacijos rengimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

116

Programos aprašymas

Tikslas: Suteikti inžinerinių dokumentų rengimo kompetencijas ir gebėjimus, taikyti juos formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas praktikoje.
Uždaviniai: Žinoti konstrukcijos dokumentus, suteikti pagrindines teorines ir praktines žinias apie detalių (gaminių) brėžinius: projektavimo principus, atvaizdus, pjūvius, kirtinius, matmenų žymėjimą, matmenų ir formos tikslumą, šiurkščio, medžiagų, dangų žymėjimą ir kitus brėžiniuose pateiktus reikalavimus bei elementarias matavimo priemones, gebėti skaityti brėžinius bei braižyti detalių eskizus ir brėžinius, surinkimo brėžinius, schemas.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• svarbiausias inžinerinės grafikos ir inžinerinio dizaino teorines koncepcijas,
• projektavimo ir braižymo taisykles,
• valstybinių standartų techniniams brėžiniams reikalavimus,
• įvairių detalių (gaminių) brėžinių reikalavimus,
• schemų braižymo reikalavimus ir žymėjimus.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• suvokti detalių (gaminių) geometrines formas pagal jų atvaizdus, tarpusavio ryšį ir jų padėtį erdvėje,
• taikyti projektavimo ir braižymo taisykles,
• braižyti techninių detalių (gaminių) darbo ir surinkimo brėžinius, schemas;
• parengti techninius reikalavimus,.
• skaityti detalių, surinkimo brėžinius ir schemas.
• taikyti inžinerinę grafiką technologinės kūrybos procesui.
Mokymo trukmė - 116 val., mokymo vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau- VTDK) Technikos fakultetas adresu Olandų g. 16, Vilnius.
Vieno asmens mokymo kaina –580,00 Eur. (penki šimtai aštuoniasdešimt Eur 0 ct.)

Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Mokymo programa pradedama 2017-03-13 (9.00 val.) ir pabaigiama 2017-04-28.
Antrojo mokymų srauto pradžia: 2017-09-18 ir pabaiga - 2017-10-16.
Užsiėmimai vyks visomis savaitės darbo dienomis (I-V) nuo 8.00 val. iki 12.00 val.
VTDK Technikos fakulteto 004 auditorijoje, Olandų g. 16, Vilniuje.

Programos reikalavimai

Pagrindinis, vidurinis, aukštasis neuniversitetinis, aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų