Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinis nuotraukų redagavimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas: įgyti grafinio redagavimo kompetencijas ir supratimą formuluojant bei vykdant nuotraukų redagavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas.

Mokymo programos uždaviniai: suteikti pagrindines teorines ir praktines žinias, norintiems mokėti atrinkti nuotraukas, jas redaguoti, profesionaliai retušuoti bei gebėti parengti jas spaudai.
Kompetencijos:
baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
● skirtingus failų tipus darbui su grafinio redagavimo programomis;
● pagrindinius techninius reikalavimus nuotraukų redagavimui bei spaudai;
● Pagrindinių Adobe grafinio redagavimo programų sąsajas, jų skirtumus ir panaudojimo galimybes;
● Skirtingas technikas panašiam rezultatui pasiekti.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
● pasirinkti tinkamiausią būdą vaizdo koregavimui arba redagavimui;
● pasiekti maksimaliausią rezultatą mažiausiomis kompiuterio ir operatoriaus energijos sąnaudomis;
● atlikti spalvų, kompozicijos, ryškumo ir kt. elementų korekciją, retušuoti skirtingų žanrų nuotraukas;
● taikyti grafinio redagavimo žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant nuotraukų redagavimo ir/ar paruošimo spaudai užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus ir metodikas.
Mokymosi trukmė - 40 val.
Mokymosi vieta - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto auditorijos ir kūrybinės laboratorijos adresu: Olandų g. 16, Vilnius.

Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur (dešimt Eur).

Registracijos nuoroda: http://www.vtdko.lt/index.php/neformaliojo-mokymo-programos-vilniuje/grafinis-nuotrauku-redagavimas

Programos reikalavimai

Vidurinis išsilavinimas
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų