Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sąmatininko mokymai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Finansų planuotojas

Programos kontaktinė trukmė

56

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas – parengti darbuotojus, suteikiant jiems žinių, gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų pastato statybos sąmatinei dokumentacijai parengti.
Pagrindiniai programos uždaviniai: suteikti žinių apie darbo normavimo sistemą statyboje, supažindinti su statybos darbų apimčių skaičiavimu ir reikalingų materialinių bei techninių išteklių planavimu, įgyti įgūdžių parengti sąmatinę dokumentaciją statyboje sąmatų sudarymo programa Sistela.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos:
• pagrindinius darbo normavimo sistemos statyboje aspektus;

• esminius statybos darbų apimčių skaičiavimo būdus;
• statybos produkcijos kainos ir savikainos skaičiavimo niuansus;
• sąmatinės dokumentacijos rūšis ir sudarymo principus;
• statybos resursų sąnaudų normatyvus;
• reikalingų materialinių ir techninių išteklių planavimo ypatumus.
Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės:
• apskaičiuoti statybos darbų apimtis;
• planuoti ir parinkti reikalingus materialinius bei techninius išteklius pagal rinkos kainas;
• parengti pastato statybos sąmatinę dokumentaciją sąmatų sudarymo programa Sistela.
Teorinio ir praktinio mokymo organizavimo vieta: VTDK Statybos fakultetas; Antakalnio g. 54, Vilnius.
Mokymosi trukmė: 56 val.
Vieno asmens mokymo kaina – 356,00 Eur. (trys šimtai penkiasdešimt šeši Eur 0 ct.)
Yra galimybė besimokantįjį apgyvendinti mokymo laikotarpiui. Vienos paros apgyvendinimo kaina – 10 Eur.
Pirmojo srauto mokymai prasidės 2017 m. vasario 28 d. Visų mokymų pradžia nuo 8.00 ryto iki 16.00 val. Mokymai vyks 321 auditorijoje, antradieniais ir penktadieniais, atitinkamai kovo 3, 7, 10, 14, 17, 21 dienomis.
ANTROJO strauto mokymai prasidės 2017 m. gegužės 2 d. Visų mokymų pradžia nuo 8.00 ryto iki 16.00 val. Mokymai vyks 321 auditorijoje, antradieniais ir penktadieniais, atitinkamai gegužės 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 dienomis.

Programos reikalavimai

Vidurinis, profesinis, aukštasis (technologijos mokslų srities, inžinerijos studijų krypties)

Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Antakalnio g. 54

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Antakalnio g. 54 - 321, Vilnius

Renginio pradžia: 2018-10-08 08:30
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Renginio svetainės adresas: https://vtdko.lt/index.php/neformaliojo-mokymo-programos-vilniuje/samatininko-mokymai
Renginio koordinatoriaus el. paštas: a.tyliene@vtdko.lt