Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

C1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Automobilio vairuotojas

Programos kontaktinė trukmė

61

Programos aprašymas

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai: siekti teorinių žinių, praktinių įgūdžių ir gebėjimų reikalingų C1 kategorijos transporto priemonių saugiam, ekonomiškam ir ekologiškam vairavimui, tinkamai techninei eksploatacijai bei vairavimo teisės įgijimui. Baigę mokymo programą asmenys įgis šias profesines kompetencijas: gebės vairuoti C1 kategorijos transporto priemones. Baigęs mokymo programą, asmuo žinos: kelių eismo taisykles; transporto priemonių sandarą, tinkamą techninę eksploataciją; saugaus ir ekonomiško vairavimo principus; atsakomybės rūšis už Kelių eismo taisyklių pažeidimus; vairuotojo pareigas; eismo įvykių priežastis; specifinius rizikos veiksnius; kokius dokumentus būtina turėti eksploatuojant transporto priemonę; veiksmus eismo įvykio metu; su transporto priemone, kroviniu ir keleiviais susijusius saugos faktorius; kaip naudotis kelių žemėlapiu ir elektroninėmis navigacijos sistemomis; draudimo rūšis, tikslus ir rizikos grupes; transporto priemonių mechaninius gedimus, turinčius įtaką eismo saugumui. Baigęs mokymo programą, asmuo gebės: suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą; saugiai ir ekonomiškai vairuoti; nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas; elgtis pagal Kelių eismo taisykles, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdyti eismo srautui, kitiems eismo dalyviams; nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu; įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų saugiai vairuoti; padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams. Teigiamai įvertinus įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus, išduodamas mokymo įstaigos nustatytos formos pažymėjimas.

Programos reikalavimai

Minimalaus amžiaus reikalavimas: 18 metų, teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Panevėžio darbo rinkos mokymo centras

Programos teikėjo savivaldybė

Panevėžio m. sav.

Programos teikėjo adresas

Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 23A

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų