Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sąmatos sudarymo kursai, su kompiuterine programa "SISTELA" programa (Esamasis kursas).

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Informacinis – programinis kompleksas SĄMATA skirtas naudotis statytojams, rangovams, projektuotojams, atliekant statybos darbų sąmatinius apskaičiavimus, ruošiant pasiūlymus konkursų dalyviams, vykdant atsiskaitymus už atliktus darbus, kontroliuojant lėšų panaudojimą. Eksploatacija užtikrina galimybes: atlikti apskaičiavimus skirtingų laikotarpių kainomis, sukaupti sąmatų informacinį archyvą, panaudoti archyvines sąmatas (ar jų fragmentus) kitų analogų skaičiavimams, atlikti apskaičiavimus bazinėmis skaičiuojamosiomis arba patikslintomis rinkos kainomis, operatyviai (skaičiavimų procese) keisti statybos resursų kainas, ekonominius normatyvus, stebėti jų įtaką statybos kainų pasikeitimui ir priimti sprendimus, ruošti atlktų statybos darbų aktus bei jų priedus (panaudojant sukauptą sąmatą arba visiškai savarankiškai), ruošti dokumentus statybos rangos konkursams.

Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
1. Sąmatinės pastato kainos sandara;
2. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
3. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
4. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
5. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
6. Normatyvinės duomenų bazės kūrimas bei koregavimas;


PRADŽIA:
1. Programinės įrangos „SĄMATA“ modulių: Sąmata, Faktas, Norma apibendrinimas.
2. Sąmatinės pastato kainos sandara;
2.1 Įkainių įvedimas;
2.2 Įkainių koregavimas ir informacijos papildymas;
2.3 Resursų (medžiagų, mechanizmų) įvedimas;
2.4 Įkainių, medžiagų ir mechanizmų išmetimas - atstatymas ;
2.5 Papildomų išlaidų įvedimas (Netiesioginės išlaidos, procentinė dalis) ;
2.6 Dokumentų spausdinimas ;
2.7 Papildomas servisas
3. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų samprata;
4. Sąmatinės dokumentacijos sukūrimas panaudojant projektinius kiekius;
4.1 Iš pastato darbų kiekių sudaroma sąmatinė dokumentacija;
4.2 Pateikti Lokalinę sąmata;
4.3 Pateikti Darbo užmokesčio žiniaraštį;
4.4 Pateikti Medžiagų poreikio žiniaraštį;
4.5 Pateikti Mechanizmų poreikio žiniaraštį;
5. Statybos konkurso imitacija, kurios metu reikės, pagal duotus darbų kiekius, sukurti sąmatinę dokumentaciją;
5.1 Pateikiama pastato statybos konkursinė medžiaga, pagal kurią, Jūs turėsite sukurti pastato statybos kainą;
5.2 Pateikti lokalinę siaurą sąmatą;
6. Atliktų darbų aktų (Forma F2 ir F3) sudarymas bei koregavimas;
6.1 Iš atlikto konkurso sąmatinės kainos skaičiavimo sukurti atliktų darbų aktą;
6.2 Pateikti atliktų darbų akto (forma F2) siaurą bei plačią sąmatas;
Šios programų komplekso dalys tarpusavyje sisijusios,
kadangi visais atvejais yra panaudojama vieninga informacinė bei normatyvinė duomenų bazė.

Programos reikalavimai

Visi asmenys LR įstatymų nustatyta tvarka
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų