Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Pavadinimas anglų kalba

Basic education achievements document

Kodas

2701

Lygmuo

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

Pažymėjimą išduodanti įstaiga

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Aprašymas

Nėra duomenų
Daugiau apie pažymėjimą

Programos, kurias pabaigus išduodamas pažymėjimas

Pažymėjimo blanko vaizdai (pateikiamas skenuotas blanko pagrindinių puslapių vaizdas)