Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Išsilavinimo pažymėjimų blankaiKodas
Pavadinimas
Pažymėjimo blanko užsakovas
Įregistravimo data
1105

Pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras1994-06-24
1106

Pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2004-05-18
1120

Pažymėjimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija1996-09-02
1121

Pažymėjimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija1996-09-02
1122

Pažymėjimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija1996-09-02
1123

Pažymėjimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija1996-09-02
2001

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras1995-06-30
2005

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras1997-01-14
2110

Kvalifikacijos pažymėjimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija1996-09-02
2501

Pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2000-12-04
2701

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2004-12-31
2702

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2004-12-31
3007

Brandos atestato (diplomo) priedas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras1998-01-13
3014

Brandos atestatas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2002-02-01
3015

Brandos atestatas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2002-02-01
3016

Brandos atestato priedas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2002-02-01
3105

Pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2012-03-13
3106

Pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2012-03-13
3701

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2004-12-31
3702

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras2004-12-31