Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

KarjeraKodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
011001

Generolas leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011002

Generolas majoras {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011003

Brigados generolas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011004

Pulkininkas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011005

Pulkininkas leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011006

Majoras {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011007

Kapitonas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011008

Vyresnysis leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011009

Leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011010

Generolas leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011011

Generolas majoras {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011012

Brigados generolas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011013

Pulkininkas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011014

Pulkininkas leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011015

Majoras {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011016

Kapitonas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011017

Vyresnysis leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011018

Leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011019

Viceadmirolas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011020

Kontradmirolas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai