Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

KarjeraKodas
Profesijos pavadinimas
Pogrupio kodas
Profesijų pogrupis
011001

Generolas leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011002

Generolas majoras {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011003

Brigados generolas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011004

Pulkininkas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011005

Pulkininkas leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011006

Majoras {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011007

Kapitonas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011008

Vyresnysis leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011009

Leitenantas {karinės sausumos pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011010

Generolas leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011011

Generolas majoras {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011012

Brigados generolas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011013

Pulkininkas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011014

Pulkininkas leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011015

Majoras {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011016

Kapitonas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011017

Vyresnysis leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011018

Leitenantas {karinės oro pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011019

Viceadmirolas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011020

Kontradmirolas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011021

Flotilės admirolas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011022

Jūrų kapitonas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011023

Komandoras {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011024

Komandoras leitenantas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011025

Kapitonas leitenantas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011026

Vyresnysis leitenantas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
011027

Leitenantas {karinės jūrų pajėgos}

0110Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai
021001

Vyresnysis puskarininkis {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021002

Puskarininkis {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021003

Jaunesnysis puskarininkis {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021004

Viršila {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021005

Vyresnysis seržantas {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021006

Seržantas {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021007

Jaunesnysis seržantas {karinės sausumos pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021008

Vyresnysis puskarininkis {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021009

Puskarininkis {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021010

Jaunesnysis puskarininkis {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021011

Viršila {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021012

Vyresnysis seržantas {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021013

Seržantas {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021014

Jaunesnysis seržantas {karinės oro pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021015

Vyresnysis puskarininkis {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021016

Puskarininkis {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021017

Jaunesnysis puskarininkis {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021018

Laivūnas {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021019

Vyresnysis seržantas {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021020

Seržantas {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
021021

Jaunesnysis seržantas {karinės jūrų pajėgos}

0210Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos
031001

Grandinis {karinės sausumos pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031002

Eilinis {karinės sausumos pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031003

Grandinis {karinės oro pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031004

Eilinis {karinės oro pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031005

Grandinis {karinės jūrų pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
031006

Jūreivis {karinės jūrų pajėgos}

0310Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai
111101

Respublikos Prezidentas

1111Teisės aktų leidėjai
111102

Seimo Pirmininkas

1111Teisės aktų leidėjai
111103

Seimo narys

1111Teisės aktų leidėjai
111104

Ministras Pirmininkas

1111Teisės aktų leidėjai
111105

Ministras

1111Teisės aktų leidėjai
111106

Savivaldybės tarybos narys

1111Teisės aktų leidėjai
111107

Meras

1111Teisės aktų leidėjai
111108

Europos Parlamento narys

1111Teisės aktų leidėjai
111109

Seimo pareigūnas

1111Teisės aktų leidėjai
111201

Seimo kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111202

Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111203

Teismo (išskyrus apygardos teismą) kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111204

Generalinės prokuratūros kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111205

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111206

Seimo Pirmininko patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111207

Institucijos ar įstaigos padalinio vadovas (Seimui ir (ar) Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos struktūrinio padalinio vadovas)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111208

Respublikos Prezidento patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111209

Respublikos Prezidento atstovas ypatingiems pavedimams

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111210

Gynybos patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111211

Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111212

Ministro Pirmininko patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111213

Viceministras

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111214

Ministro patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111215

Ministro Pirmininko kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111216

Institucijos ar įstaigos vadovas (ar vyriausiasis valstybės pareigūnas) (Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingos institucijos, įstaigos prie vyriausybės ar pan. vadovas)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111217

Vyriausiasis prokuroras (išskyrus apygardos ir apylinkės vyriausiąjį prokurorą)

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111218

Mero patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111219

Įgaliotasis ministras

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111220

Ambasadorius

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111221

Laikinasis reikalų patikėtinis

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111222

Generalinis konsulas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111223

Vyriausybės įgaliotinis

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111224

Administracijos direktorius

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111225

Ministerijos kancleris

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111226

Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111227

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111228

Ministras patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111229

Komisijos ar tarybos sekretoriato vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111230

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininko patarėjas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111231

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) pirmininkas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111232

Generalinis prokuroras

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111233

Generalinės prokuratūros padalinio vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111234

Teismo (išskyrus apygardos ir apylinkės teismą) padalinio vadovas

1112Vyresnieji valstybės tarnautojai
111301

Seniūnijos seniūnas

1113Seniūnai
111401

Politinės partijos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111402

Politinės partijos skyriaus pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111403

Darbdavių organizacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111404

Profesinės sąjungos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111405

Fondo vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111406

Asociacijos [konfederacijos, draugijos, rūmų, sąjungos] vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111407

Valdybos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111408

Visuomeninės organizacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111409

Raudonojo Kryžiaus organizacijos generalinis sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111410

Mokslų akademijos prezidentas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111411

Mokslo tarybos pirmininkas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111412

Mokslų akademijos mokslinis sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111413

Federacijos vadovas

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111414

Prezidiumo narys

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
111415

Federacijos [organizacijos, valdybos, prezidiumo, komiteto, komisijos] sekretorius

1114Specialios paskirties organizacijų vadovai
112001

Viešojo administravimo įstaigos vadovas (įstaigos prie ministerijos ar pan. vadovas)

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112002

Įstaigos vadovas {neišvardytų sričių įstaigos}

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112003

Žemės ūkio bendrovės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112004

Miškų urėdas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112005

Žuvininkystės įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112006

Miškų ūkio įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112007

Medžioklės ūkio [įmonės] vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112008

Gamybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112009

Elektrinės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112010

Energetikos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112011

Dujų tiekimo įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112012

Vandens tiekimo įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112013

Spaustuvės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112014

Leidybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112015

Statybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112016

Prekybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112017

Mažmeninės prekybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112018

Didmeninės prekybos įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112019

Vaistinės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112020

Turgaus vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112021

Viešbučio vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112022

Restorano vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112023

Maitinimo įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112024

Transporto įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112025

Ryšių įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112026

Oro [jūrų, upių] uosto vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112027

Civilinės aviacijos bendrovės [įmonės] vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112028

Pašto vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112029

Sandėliavimo įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112030

Verslo paslaugų įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112031

Buitinių paslaugų įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112032

Atliekų tvarkymo įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112033

Aukštosios mokyklos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112034

Aukštosios mokyklos kancleris

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112035

Kultūros įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112036

Švietimo įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112037

Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112038

Socialinio darbo įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112039

Poilsio įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112040

Sporto įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112041

Kelionių agentūros vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112042

Įmonės valdybos pirmininkas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112043

Organizacijos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112044

Apygardos [apylinkės] teismo pirmininkas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112045

Apygardos [apylinkės] vyriausiasis prokuroras

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112046

Apygardos teismo kancleris

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112047

Apygardos prokuratūros kancleris

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112048

Įmonės vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112049

Agentūros vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112050

Mokslinių tyrimų instituto vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112051

Koncertinės įstaigos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112052

Laboratorijos vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112053

Muziejaus vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112054

Mokslinis sekretorius (dirbantis aukštojoje mokykloje ar mokslinio tyrimo institute)

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112055

Archyvo vadovas

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112056

Bankrutuojančios įmonės administratorius

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112057

Restruktūrizuojamos įmonės administratorius

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
112058

Įmonės likvidatorius

1120Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai
121101

Ekonomikos ir finansų direktorius

1211Finansų srities vadovai
121102

Vyriausiasis buhalteris

1211Finansų srities vadovai
121103

Apskaitos padalinio vadovas

1211Finansų srities vadovai
121104

Biudžeto padalinio vadovas

1211Finansų srities vadovai
121105

Finansų padalinio vadovas

1211Finansų srities vadovai
121106

Ekonomikos padalinio vadovas

1211Finansų srities vadovai
121107

Vyriausiasis finansininkas

1211Finansų srities vadovai
121108

Ekonomikos ir finansų padalinio vadovas

1211Finansų srities vadovai
121109

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {apskaitos ir panašios paslaugos}

1211Finansų srities vadovai
121110

Finansų direktorius

1211Finansų srities vadovai
121111

Vyriausiasis ekonomistas

1211Finansų srities vadovai
121112

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {nekilnojamojo turto operacijos, nuoma ir išperkamoji nuoma}

1211Finansų srities vadovai
121201

Personalo direktorius

1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121202

Darbo santykių (darbo organizavimo, darbo užmokesčio ir pan.) padalinio vadovas

1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121203

Personalo padalinio vadovas

1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121204

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos}

1212Žmogiškųjų išteklių srities vadovai
121301

Viešojo administravimo įstaigos padalinio vadovas (įstaigos prie ministerijos padalinio, teritorinio padalinio, jo struktūrinio padalinio vadovas)

1213Politikos ir planavimo srities vadovai
121302

Strateginio planavimo padalinio vadovas

1213Politikos ir planavimo srities vadovai
121303

Bendrojo planavimo padalinio vadovas

1213Politikos ir planavimo srities vadovai
121901

Siuvimo [fotografijos, mezgimo ir kt.] ateljė direktorius

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121902

Pirties direktorius

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121903

Kirpyklos direktorius

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121904

Ritualinių paslaugų įmonės direktorius

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121905

Verslo paslaugų padalinio vadovas {išskyrus finansines ir draudimo paslaugas}

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121906

Buitinių paslaugų padalinio vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121907

Valymo paslaugų padalinio vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121908

Asmens priežiūros paslaugų padalinio vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121909

Kapinių vedėjas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121910

Darbų saugos padalinio vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121911

Valdymo padalinio vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121912

Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121913

Raštinės [kanceliarijos, sekretoriato] vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121914

Darbų vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121915

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {valymo, pastatų funkcionavimo užtikrinimo, administracinės veiklos paslaugos}

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121916

Mažosios buitinių paslaugų įmonės vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121917

Mažosios valymo ir tvarkymo paslaugų įmonės vadovas

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121918

Bendrijos pirmininkas [valdytojas] (dirbantis daugiabučių namų savininkų, garažų, sodininkų ar pan. bendrijoje)

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
121919

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė}

1219Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai
122101

Komercijos direktorius

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122102

Rinkotyros padalinio vadovas

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122103

Pardavimo [realizavimo] padalinio vadovas

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122104

Prekybos padalinio vadovas

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122105

Rinkodaros padalinio vadovas

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122106

Komercijos padalinio vadovas

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122107

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {rinkotyros ir rinkodaros paslaugos}

1221Pardavimo ir rinkodaros vadovai
122201

Reklamos padalinio vadovas

1222Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122202

Viešųjų ryšių padalinio vadovas

1222Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122203

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {reklamos ir ryšių su visuomene paslaugos}

1222Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122204

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {pagrindinių buveinių veikla, konsultacinė valdymo veikla}

1222Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai
122301

Technikos direktorius

1223Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122302

Techninis vadovas

1223Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122303

Vyriausiasis konstruktorius

1223Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122304

Mokslinių tyrimų ir plėtros padalinio vadovas

1223Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
122305

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos}

1223Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai
131101

Žemės ūkio padalinio vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131102

Medienos ruošos padalinio vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131103

Sėklų stoties vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131104

Vyriausiasis agronomas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131105

Vyriausiasis zootechnikas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131106

Vyriausiasis inžinierius {žemės, miškų, medžioklės ūkis}

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131107

Miškų ūkio padalinio vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131108

Medžioklės padalinio vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131109

Girininkas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131110

Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131111

Medelyno [daigyno] vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131112

Veterinarijos gydyklos vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131113

Veterinarijos klinikos vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131114

Veterinarijos laboratorijos vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131115

Pasienio veterinarijos posto vadovas

1311Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai
131201

Vyriausiasis žuvininkas

1312Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131202

Žuvininkystės ūkio padalinio vadovas

1312Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
131203

Žuvivaisos laboratorijos vadovas

1312Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai
132101

Eksploatacijos direktorius

1321Gamybos vadovai
132102

Gamybos vadovas

1321Gamybos vadovai
132103

Elektros stoties viršininkas

1321Gamybos vadovai
132104

Cecho [baro] viršininkas

1321Gamybos vadovai
132105

Gamybos padalinio vadovas

1321Gamybos vadovai
132106

Dirbtuvių viršininkas [vedėjas]

1321Gamybos vadovai
132107

Vyriausiasis technologas

1321Gamybos vadovai
132108

Vyriausiasis mechanikas

1321Gamybos vadovai
132109

Vyriausiasis inžinierius

1321Gamybos vadovai
132110

Vyriausiasis energetikas

1321Gamybos vadovai
132111

Vyriausiasis radiologas

1321Gamybos vadovai
132112

Vyriausiasis metrologas

1321Gamybos vadovai
132113

Vyriausiasis hidrotechnikas

1321Gamybos vadovai
132114

Vyriausiasis cecho [baro] inžinierius

1321Gamybos vadovai
132115

Įmonės [cecho, baro] pamainos viršininkas

1321Gamybos vadovai
132116

Vyriausiasis dailininkas

1321Gamybos vadovai
132117

Mažosios gamybos įmonės vadovas

1321Gamybos vadovai
132201

Vyriausiasis geologas

1322Gavybos vadovai
132202

Mažosios gavybos įmonės vadovas

1322Gavybos vadovai
132301

Statybos padalinio vadovas

1323Statybos vadovai
132302

Vyriausiasis architektas

1323Statybos vadovai
132303

Kapitalinės statybos padalinio vadovas

1323Statybos vadovai
132304

Techninės priežiūros vadovas

1323Statybos vadovai
132305

Bendrųjų statybos darbų vadovas

1323Statybos vadovai
132306

Specialiųjų statybos darbų vadovas

1323Statybos vadovai
132307

Statybos projekto vadovas

1323Statybos vadovai
132308

Mažosios statybos įmonės vadovas

1323Statybos vadovai
132401

Pašto padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132402

Geležinkelio stoties vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132403

Transporto padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132404

Logistikos padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132405

Sandėlio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132406

Krovinių padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132407

Geležinkelio ruožo viršininkas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132408

Platinimo padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132409

Tiekimo padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132410

Sandėliavimo padalinio vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132411

Mažosios transporto įmonės vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132412

Mažosios transporto paslaugų įmonės vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132413

Mažosios sandėliavimo įmonės vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132414

Traukinio viršininkas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
132415

Autobusų stoties vadovas

1324Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai
133001

Ryšių padalinio vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133002

Informacinių technologijų padalinio vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133003

Informatikos padalinio vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133004

Kompiuterijos padalinio vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133005

Mažosios ryšių įmonės vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
133006

Mažosios ryšių paslaugų įmonės vadovas

1330Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai
134101

Vaikų lopšelio [lopšelio-darželio, darželio, darželio-mokyklos] direktorius

1341Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134102

Vaikų priežiūros dienos centro direktorius

1341Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134103

Mažosios švietimo įstaigos vadovas {ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vaikų dienos priežiūra}

1341Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134104

Vaikų globos namų ar pensionato direktorius

1341Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai
134201

Vyriausiasis gydytojas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134202

Sveikatos priežiūros padalinio vadovas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134203

Medicinos įstaigos administratorius

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134204

Vyriausiasis slaugytojas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134205

Vyriausiasis slaugos administratorius

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134206

Vyriausiasis akušeris

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134207

Slaugos direktorius

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134208

Medicinos direktorius

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134209

Odontologijos kabineto vadovas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134210

Ambulatorijos vadovas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134211

Šeimos gydytojo ar bendrosios praktikos gydytojo kabineto vadovas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134212

Mažosios sveikatos priežiūros įstaigos vadovas

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134213

Neįgaliųjų globos namų ar pensionato direktorius

1342Sveikatinimo paslaugų srities vadovai
134301

Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų įstaigos direktorius

1343Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134302

Socialinio darbo įstaigos padalinio vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}

1343Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134303

Senelių globos namų ar pensionato direktorius

1343Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134304

Slaugos namų direktorius

1343Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134305

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {slaugos ir socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms}

1343Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai
134401

Socialinės paramos padalinio vadovas

1344Socialinės paramos vadovai
134402

Bendruomenės centro vadovas

1344Socialinės paramos vadovai
134403

Šeimos centro vadovas

1344Socialinės paramos vadovai
134404

Mažosios socialinių paslaugų įstaigos vadovas {išskyrus slaugos ir socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms}

1344Socialinės paramos vadovai
134501

Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius

1345Švietimo srities vadovai
134502

Profesinio mokymo įstaigos direktorius

1345Švietimo srities vadovai
134503

Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas

1345Švietimo srities vadovai
134504

Aukštosios mokyklos padalinio vadovas

1345Švietimo srities vadovai
134505

Mažosios švietimo įstaigos vadovas {išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vaikų dienos priežiūrą}

1345Švietimo srities vadovai
134601

Verslo paslaugų padalinio vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134602

Banko padalinio vadovas

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134603

Kredito unijos padalinio vadovas

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134604

Draudimo bendrovės padalinio vadovas

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134605

Kredito unijos administracijos vadovas

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134606

Mažosios verslo paslaugų įmonės vadovas {finansinės ir draudimo paslaugos}

1346Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai
134901

Planetariumo direktorius

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134902

Kultūrinės veiklos padalinio (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134903

Bibliotekos direktorius [vedėjas]

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134904

Pamainos viršininkas [vadas]

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134905

(Techninio) archyvo vedėjas

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134906

Padalinio vadovas [viršininkas, vadas]

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134907

Mažosios kultūros įstaigos (muziejaus, meno galerijos, bibliotekos) vadovas

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134908

Muziejaus direktorius [vedėjas]

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134909

Apygardos [apylinkės] teismo padalinio vadovas

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
134910

Apygardos [apylinkės] prokuratūros padalinio vadovas

1349Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai
141101

Nakvynės namų direktorius

1411Viešbučių vadovai
141102

Bendrabučio direktorius

1411Viešbučių vadovai
141103

Viešbučio padalinio vadovas

1411Viešbučių vadovai
141104

Mažosios apgyvendinimo įmonės (viešbučio, kempingo, motelio) vadovas

1411Viešbučių vadovai
141201

Maitinimo padalinio (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas

1412Restoranų vadovai
141202

Maisto gamybos vedėjas

1412Restoranų vadovai
141203

Mažosios maitinimo įmonės (restorano, baro, kavinės, valgyklos) vadovas

1412Restoranų vadovai
142001

Parduotuvės padalinio vadovas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142002

Mažmeninės prekybos padalinio vadovas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142003

Didmeninės prekybos padalinio vadovas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142004

Veterinarijos vaistinės vedėjas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142005

Mažosios mažmeninės prekybos įmonės vadovas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142006

Mažosios didmeninės prekybos įmonės vadovas

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
142007

Vaistinės direktorius [vedėjas]

1420Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai
143101

Stadiono direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143102

Kino [fotografijos, meno, reklamos] studijos direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143103

Teatro direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143104

Kino teatro direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143105

Televizijos [radijo] direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143106

Santuokų [kultūros, sporto, jaunimo] rūmų direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143107

Vyriausiasis treneris

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143108

Vyriausiasis režisierius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143109

Radijo programų direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143110

Poilsio padalinio vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143111

Sporto įstaigos [mokyklos, klubo, centro, bazės] padalinio vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143112

Klubo direktorius [vedėjas]

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143113

Orkestro vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143114

Televizijos programų skyriaus direktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143115

Vyriausiasis laikraščio [žurnalo] redaktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143116

Atsakingasis sekretorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143117

Vyriausiasis kino studijos redaktorius

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143118

Mažosios kultūros įstaigos vadovas (išskyrus muziejų, meno galeriją, biblioteką)

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143119

Lošimo namų vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143120

Sporto centro vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143121

Mažosios sporto įstaigos vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143122

Meno vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143123

Poilsio ir pramogų parko vadovas

1431Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai
143901

Aukciono direktorius

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143902

Kontaktų centro vadovas

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143903

Observatorijos vadovas

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143904

Kelionių padalinio vadovas

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143905

Mažosios turizmo įmonės vadovas

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143906

Konferencijų centro direktorius

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
143907

Kelionių agentūros direktorius

1439Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai
211101

Aerodinamikas

2111Fizikai ir astronomai
211102

Astronomas

2111Fizikai ir astronomai
211103

Radioastronomas

2111Fizikai ir astronomai
211104

Astrofizikas

2111Fizikai ir astronomai
211105

Balistikas

2111Fizikai ir astronomai
211106

Hidrodinamikas

2111Fizikai ir astronomai
211107

Fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211108

Akustikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211109

Astronomijos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211110

Atomo fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211111

Balistikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211112

Elektros ir magnetizmo fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211113

Elektronikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211114

Šilumos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211115

Hidrodinamikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211116

Šviesos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211117

Mechanikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211118

Fizikas {molekulinė fizika}

2111Fizikai ir astronomai
211119

Branduolio fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211120

Optikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211121

Puslaidininkių fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211122

Kietojo kūno fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211123

Garso fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211124

Fizikas teoretikas

2111Fizikai ir astronomai
211125

Termodinamikos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211126

Reologas

2111Fizikai ir astronomai
211127

Termodinamikas

2111Fizikai ir astronomai
211128

Hidroakustikas

2111Fizikai ir astronomai
211129

Mokslo darbuotojas {fizika, astronomija}

2111Fizikai ir astronomai
211130

Nanotechnologijų fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211131

Medicinos fizikas

2111Fizikai ir astronomai
211201

Klimatologas

2112Meteorologai
211202

Sinoptikas

2112Meteorologai
211203

Meteorologas

2112Meteorologai
211204

Meteorologas klimatologas

2112Meteorologai
211205

Orų prognozės meteorologas

2112Meteorologai
211206

Mokslo darbuotojas {meteorologija}

2112Meteorologai
211301

Chemikas

2113Chemikai
211302

Chemikas {analizinė chemija}

2113Chemikai
211303

Korozijos chemikas

2113Chemikai
211304

Kristalografijos chemikas

2113Chemikai
211305

Ploviklių chemikas

2113Chemikai
211306

Dažiklių chemikas

2113Chemikai
211307

Maisto pramonės chemikas

2113Chemikai
211308

Stiklo chemikas

2113Chemikai
211309

Chemikas {neorganinė chemija}

2113Chemikai
211310

Odų chemikas

2113Chemikai
211311

Metalurgijos chemikas

2113Chemikai
211312

Chemikas {branduolinė chemija}

2113Chemikai
211313

Chemikas {organinė chemija}

2113Chemikai
211314

Dažų chemikas

2113Chemikai
211315

Naftos perdirbimo chemikas

2113Chemikai
211316

Farmacijos pramonės chemikas

2113Chemikai
211317

Chemikas {fizikinė chemija}

2113Chemikai
211318

Plastikų chemikas

2113Chemikai
211319

Polimerų chemikas

2113Chemikai
211320

Kokybės kontrolės chemikas

2113Chemikai
211321

Gumos chemikas

2113Chemikai
211322

Tekstilės chemikas

2113Chemikai
211323

Kristalografas

2113Chemikai
211324

Chemikas {organinė metalų chemija}

2113Chemikai
211325

Spektroskopininkas

2113Chemikai
211326

Mokslo darbuotojas {chemija}

2113Chemikai
211401

Geodezininkas

2114Geologai ir geofizikai
211402

Inžinerijos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211403

Mikropaleontologijos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211404

Kasybos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211405

Okeanografijos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211406

Naftos gavybos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211407

Stratigrafijos geologas

2114Geologai ir geofizikai
211408

Geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211409

Geomagnetizmo geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211410

Geomorfologijos geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211411

Hidrologijos geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211412

Okeanografijos geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211413

Seismologijos geofizikas

2114Geologai ir geofizikai
211414

Hidrologas

2114Geologai ir geofizikai
211415

Mikropaleontologas

2114Geologai ir geofizikai
211416

Mineralogas

2114Geologai ir geofizikai
211417

Geologas okeanografas

2114Geologai ir geofizikai
211418

Geofizikas okeanografas

2114Geologai ir geofizikai
211419

Paleontologas

2114Geologai ir geofizikai
211420

Seismologas

2114Geologai ir geofizikai
211421

Stratigrafas

2114Geologai ir geofizikai
211422

Geologas

2114Geologai ir geofizikai
211423

Naftos gavybos inžinierius geologas

2114Geologai ir geofizikai
211424

Hidrogeologijos inžinierius

2114Geologai ir geofizikai
211425

Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika)

2114Geologai ir geofizikai
211426

Hidrogeologinio gręžimo seismologas žvalgytojas

2114Geologai ir geofizikai
212001

Aktuaras

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212002

Operacijų tyrimo analitikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212003

Draudimo statistikos matematikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212004

Matematikas {taikomoji matematika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212005

Matematikas {grynoji matematika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212006

Matematikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212007

Mokslo darbuotojas {matematika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212008

Biometrijos specialistas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212009

Demografas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212010

Tyrimų statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212011

Statistikas {biologinė statistika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212012

Biometrijos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212013

Demografijos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212014

Ekonomikos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212015

Finansų statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212016

Fizinių mokslų statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212017

Inžinerijos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212018

Matematikos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212019

Viešosios nuomonės apklausos statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212020

Švietimo statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212021

Statistikas {taikomoji statistika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212022

Žemės ūkio statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212023

Statistikas

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
212024

Mokslo darbuotojas {statistika}

2120Matematikai, aktuarai ir statistikai
213101

Bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213102

Žemės ūkio bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213103

Pienininkystės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213104

Žuvininkystės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213105

Maisto bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213106

Pramonės bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213107

Medicinos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213108

Farmacijos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213109

Dirvožemio bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213110

Veterinarijos bakteriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213111

Biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213112

Gėlųjų vandenų biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213113

Jūrų biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213114

Molekulių biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213115

Botanikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213116

Botanikas ekologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213117

Botanikas {ekonominė botanika}

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213118

Botanikas histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213119

Botanikas mikologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213120

Dirvožemio botanikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213121

Botanikas taksonomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213122

Citologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213123

Gyvūnų citologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213124

Augalų citologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213125

Embriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213126

Inžinierius genetikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213127

Entomologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213128

Genetikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213129

Gyvūnų genetikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213130

Augalų genetikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213131

Histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213132

Gyvūnų histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213133

Augalų histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213134

Hidrobiologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213135

Ichtiologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213136

Imunologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213137

Teriologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213138

Mikrobiologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213139

Mikologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213140

Ornitologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213141

Parazitologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213142

Žuvininkystės specialistas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213143

Taksonomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213144

Gyvūnų taksonomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213145

Augalų taksonomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213146

Zoologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213147

Zoologas ekologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213148

Zoologas entomologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213149

Zoologas histologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213150

Zoologas ichtiologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213151

Zoologas ornitologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213152

Zoologas parazitologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213153

Žuvininkystės zoologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213154

Zoologas taksonomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213155

Vivariumo selekcininkas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213156

Mokslo darbuotojas {biologija, botanika, zoologija ir panašios sritys}

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213157

Botaninių kolekcijų kuratorius

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213158

Anatomas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213159

Biochemikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213160

Biofizikas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213161

Fitopatologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213162

Farmakologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213163

Farmakologas toksikologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213164

Fiziologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213165

Gyvūnų fiziologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213166

Augalų fiziologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213167

Mokslo darbuotojas {farmakologija}

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213168

Medicinos biologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213169

Medicinos mikrobiologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213170

Medicinos parazitologas

2131Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai
213201

Agronomas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213202

Augalų apsaugos agronomas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213203

Gyvulininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213204

Miškininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213205

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213206

Pasėlių tyrimo specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213207

Gėlininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213208

Sodininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213209

Daržininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213210

Medelyno specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213211

Miškininkystės specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213212

Dirvožemininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213213

Zootechnikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213214

Miškų ūkio inžinierius

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213215

Agronomas ekonomistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213216

Agronomas mechanikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213217

Agronomas zootechnikas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213218

Agronomas sodininkas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213219

Agronomas apželdintojas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213220

Žemės ūkio specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213221

Miškotvarkos inžinierius

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213222

Mokslo darbuotojas {agronomija ir panašios sritys}

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213223

Žemės ūkio konsultantas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213224

Ūkininkavimo konsultantas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213225

Miškų ūkio konsultantas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213226

Medžioklėtyros specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213227

Medžioklėtvarkos specialistas

2132Žemės ir miškų ūkio bei žuvininkystės specialistai
213301

Ekologas

2133Aplinkos apsaugos specialistai
213302

Gyvūnų ekologas

2133Aplinkos apsaugos specialistai
213303

Augalų ekologas

2133Aplinkos apsaugos specialistai
213304

Aplinkos chemikas

2133Aplinkos apsaugos specialistai
214101

Eksploatavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214102

Sąnaudų įvertinimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214103

Valdymo organizavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214104

Gamybos automatizavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214105

Planavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214106

Gamybos organizavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214107

Darbo operacijų trukmės tyrimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214108

Darbo efektyvumo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214109

Darbo organizavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214110

Cemento gamybos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214111

Keramikos gamybos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214112

Stiklo gamybos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214113

Odos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214114

Pakavimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214115

Spausdinimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214116

Tekstilės gamybos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214117

Medienos apdirbimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214118

Megztinių gaminių technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214119

Įrenginių techninės priežiūros inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214120

Įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214121

Avalynės gamybos technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214122

Darbo normavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214123

Audimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214124

Darbo organizavimo ir normavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214125

Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214126

Eksploatavimo inžinierius inspektorius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214128

Medienos apdirbimo inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214129

Verpimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214130

Odos gaminių technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214131

Siuvimo technologas

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214132

Techninės saugos inžinierius inspektorius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214133

Pamainos inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214134

Mokslo darbuotojas {technologijų ir gamybos sritys}

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214135

Įrenginių inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214136

Gamybos inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214137

Robotikos inžinierius

2141Technologijų ir gamybos inžinieriai
214201

Statybinių konstrukcijų inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214202

Statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214203

Aerodromų statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214204

Tiltų statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214205

Pastatų statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214206

Pastatų konstrukcijų inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214207

Dūmtraukių statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214208

Statinių priežiūros inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214209

Dokų ir krantinių statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214210

Grunto kasimo inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214211

Kelių ir gatvių tiesybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214212

Hidrotechnikos statinių statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214213

Hidrologijos įrenginių statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214214

Drėkinimo sistemų inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214215

Sveikatinimo objektų statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214216

Geležinkelių tiesybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214217

Kelių tiesybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214218

Sanitarijos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214219

Gruntų mechanikos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214220

Konstrukcijų inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214221

Bokštų statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214222

Tunelių statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214223

Statybinių medžiagų technologas

2142Statybos inžinieriai
214224

Civilinės statybos inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214225

Pramonės statinių statybos ir montavimo inžinierius

2142Statybos inžinieriai
214226

Mokslo darbuotojas {civilinė inžinerija, statyba}

2142Statybos inžinieriai
214301

Aplinkos apsaugos inžinierius

2143Ekologijos inžinieriai
214302

Ekologijos inžinierius

2143Ekologijos inžinieriai
214303

Mokslo darbuotojas {ekologija}

2143Ekologijos inžinieriai
214304

Oro taršos kontrolės inžinierius

2143Ekologijos inžinieriai
214305

Aplinkos duomenų analitikas

2143Ekologijos inžinieriai
214306

Aplinkos gerinimo specialistas

2143Ekologijos inžinieriai
214401

Aviacijos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214402

Laivo mechaninės įrangos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214403

Mechatronikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214404

Orlaivių konstruktorius

2144Mechanikos inžinieriai
214405

Lengvųjų automobilių konstruktorius

2144Mechanikos inžinieriai
214406

Reaktoriaus valdymo inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214407

Oro kondicionavimo inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214408

Kelių transporto priemonių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214409

Kriogeninės technikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214410

Dyzelinių variklių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214411

Dujų turbinų inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214412

Reaktyvinių variklių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214413

Lokomotyvų variklių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214414

Tepimo inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214415

Aviacijos mechaninės įrangos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214416

Žemės ūkio mechaninės įrangos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214417

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214418

Pramonės įrenginių ir įrankių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214419

Įrankių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214420

Laivų variklių ir jėgainių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214421

Variklių ir jėgainių (išskyrus laivų) inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214422

Laivo konstrukcijų matmenų optinės matavimo įrangos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214423

Branduolinės energetikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214424

Šaldymo įrenginių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214425

Variklių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214426

Laivų statybos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214427

Mechanikos technologas

2144Mechanikos inžinieriai
214428

Suvirinimo technologas

2144Mechanikos inžinieriai
214429

Inžinierius instruktorius

2144Mechanikos inžinieriai
214430

Mechanikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214431

Kelių transporto priemonių ekspertas

2144Mechanikos inžinieriai
214432

Technologijų inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214433

Konstrukcijų mechanikas

2144Mechanikos inžinieriai
214434

Šaldytuvų įrenginių inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214435

Turbinos valdymo inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214436

Reaktorių skyriaus mechanikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214437

Konstruktorius

2144Mechanikos inžinieriai
214438

Transporto specialistas

2144Mechanikos inžinieriai
214439

Remonto inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214440

Techninių dokumentų inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214441

Pasirengimo gamybai inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214442

Branduolinės saugos inžinierius inspektorius

2144Mechanikos inžinieriai
214443

Šilumos energetikos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214444

Cheminės radiacinės saugos inžinierius inspektorius

2144Mechanikos inžinieriai
214445

Priešgaisrinės priežiūros grupės inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214446

Suvirinimo darbų inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214447

Vežimo technologas

2144Mechanikos inžinieriai
214448

Inžinierius kontrolierius

2144Mechanikos inžinieriai
214449

Standartizacijos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214450

Geodezijos inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214451

Techninės priežiūros inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214452

Mokslo darbuotojas {mechanikos inžinerija, mechanika}

2144Mechanikos inžinieriai
214453

Jūrų laivų inžinierius

2144Mechanikos inžinieriai
214501

Cheminės technologijos specialistas

2145Chemijos inžinieriai
214502

Cheminės technologijos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214503

Naftos ir gamtinių dujų chemijos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214504

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214505

Naftos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214506

Aludarystės technologas

2145Chemijos inžinieriai
214507

Cheminių procesų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214508

Cheminės inžinerijos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214509

Pluošto technologas

2145Chemijos inžinieriai
214510

Maisto produktų ir gėrimų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214511

Degalų ir kuro technologas

2145Chemijos inžinieriai
214512

Dažų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214513

Popieriaus technologas

2145Chemijos inžinieriai
214514

Plastikų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214515

Polimerų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214516

Gumos technologas

2145Chemijos inžinieriai
214517

Padangų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214518

Buitinių paslaugų technologas

2145Chemijos inžinieriai
214519

Žaliavų kokybės inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214520

Degalų apskaitos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214521

Biofizikos ir chemijos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214522

Biochemijos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214523

Chemijos inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214524

Kokybės inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214525

Mokslo darbuotojas {chemijos inžinerija, cheminė technologija}

2145Chemijos inžinieriai
214526

Naftos perdirbimo inžinierius

2145Chemijos inžinieriai
214601

Sprogdinimo darbų inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214602

Kasybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214603

Metalurgas prabuotojas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214604

Liejyklos metalurgas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214605

Metalotyrininkas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214606

Radioaktyviosios rūdos metalurgas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214607

Metalų išskyrimo iš rūdos specialistas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214608

Kasybos technologas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214609

Metalų apdirbimo inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214610

Metalų apdirbimo technologas

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214611

Gręžinių tyrimo inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214612

Naftos gavybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214613

Naftos paruošimo inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214614

Gręžinių gręžybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214615

Gręžinių praplovimo skiedinių inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214616

Mokslo darbuotojas {kasyba, metalurgija}

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214617

Akmens anglių kasybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214618

Naftos ir gamtinių dujų gavybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214619

Metalų kasybos inžinierius

2146Gavybos inžinieriai, metalurgai ir giminiškų profesijų specialistai
214901

Radiochemijos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214902

Ryšių (išskyrus kompiuterių ryšius) analitikas

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214903

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) analitikas

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214904

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektuotojas

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214905

Darbų saugos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214906

Biomedicinos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214907

Optinės įrangos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214908

Medžiagų inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214909

Saugos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214910

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214911

Automatikos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214912

Inžinerijos ekonomistas

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214913

Sistemų technikos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214914

Turto valdymo inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214915

Metrologijos inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214916

Mokslo darbuotojas {kitos inžinerijos sritys}

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214917

Sprogmenų inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
214918

Jūrų gelbėjimo inžinierius

2149Kitur nepriskirti inžinerijos specialistai
215101

Elektros inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215102

Elektros apšvietimo inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215103

Elektros sistemų inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215104

Elektros paskirstymo inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215105

Elektros gamybos inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215106

Elektros perdavimo inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215107

Elektrinės traukos inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215108

Elektromechaninės įrangos elektros inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215109

Aukštosios įtampos inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215110

Elektrotechnikos technologas

2151Elektros inžinieriai
215111

Silpnųjų srovių inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215112

Elektros energetikos inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215113

Elektros energetikos išteklių inžinierius

2151Elektros inžinieriai
215114

Mokslo darbuotojas {elektros inžinerija}

2151Elektros inžinieriai
215201

Avionikos inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215202

Aviacinių kosminių aparatų inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215203

Elektronikos inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215204

Aparatinės įrangos elektroninių įtaisų projektavimo inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215205

Elektronikos inžinierius {informacinė inžinerija}

2152Elektronikos inžinieriai
215206

Kontrolinės matavimo aparatūros inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215207

Puslaidininkinių įtaisų elektronikos inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215208

Elektroninės inžinerijos technologas

2152Elektronikos inžinieriai
215209

Aukštadažnių sistemų inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215210

Atominės elektrinės bloko valdymo inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215211

Radioelektronikos inžinierius

2152Elektronikos inžinieriai
215212

Mokslo darbuotojas {elektronika}

2152Elektronikos inžinieriai
215301

Telekomunikacijų inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215302

Orlaivių ir erdvėlaivių ryšių inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215303

Radarinio ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215304

Radijo ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215305

Signalizavimo sistemų inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215306

Telegrafo ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215307

Telefono ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215308

Televizijos ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215309

Telekomunikacijų technologas

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215310

Radiofizikos inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215311

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215312

Palydovinio ryšio inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215313

Mokslo darbuotojas {telekomunikacijos}

2153Telekomunikacijų inžinieriai
215314

Transliavimo inžinierius

2153Telekomunikacijų inžinieriai
216101

Pastatų architektas

2161Statybos architektai
216102

Interjero architektas

2161Statybos architektai
216103

Architektas

2161Statybos architektai
216104

Mokslo darbuotojas {architektūra, interjero projektavimas}

2161Statybos architektai
216201

Kraštovaizdžio architektas

2162Kraštovaizdžio architektai
216202

Mokslo darbuotojas {kraštovaizdžio projektavimas}

2162Kraštovaizdžio architektai
216301

Heraldikos specialistas

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216302

Komercinių produktų dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216303

Drabužių dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216304

Madų dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216305

Baldų dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216306

Pramonės gaminių dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216307

Juvelyrinių dirbinių dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216308

Pakuočių dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216309

Plakatų dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216310

Tekstilės dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216311

Dailininkas dizaineris

2163Produktų ir drabužių dizaineriai
216401

Kelių eismo inžinierius

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216402

Kelių eismo sistemos planuotojas

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216403

Miesto projektuotojas

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216404

Statybos projektavimo ir generalinio plano specialistas

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216405

Projektuotojas konstruktorius

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216406

Teritorijų planavimo specialistas

2164Miestų ir kelių eismo planuotojai
216501

Kartografas

2165Kartografai ir topografai
216502

Jūrų kartografas

2165Kartografai ir topografai
216503

Žemėlapių sudarytojas

2165Kartografai ir topografai
216504

Fotogrametrijos specialistas

2165Kartografai ir topografai
216505

Kosminės topografijos specialistas

2165Kartografai ir topografai
216506

Kadastro topografas

2165Kartografai ir topografai
216507

Geodezijos topografas

2165Kartografai ir topografai
216508

Hidrografijos topografas

2165Kartografai ir topografai
216509

Matininkas

2165Kartografai ir topografai
216510

Markšeideris

2165Kartografai ir topografai
216511

Fotografinės topografijos specialistas

2165Kartografai ir topografai
216512

Topografas

2165Kartografai ir topografai
216513

Žemėtvarkininkas

2165Kartografai ir topografai
216514

Žemėtvarkos inžinierius

2165Kartografai ir topografai
216515

Mokslo darbuotojas {kartografija, topografija}

2165Kartografai ir topografai
216601

Grafikos dizaineris

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216602

Dizaineris maketuotojas

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216603

Interneto svetainės dizaineris

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216604

Multimedijos dizaineris

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216605

Spaudinių dizaineris

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216606

Reklamų iliustruotojas

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
216607

Knygų iliustruotojas

2166Grafikos ir multimedijos dizaineriai
221101

Šeimos gydytojas

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221102

Gydytojas asistentas

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221103

Gydytojas stažuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221104

Medicinos gydytojas

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221105

Mokslo darbuotojas {bendroji praktika/šeimos medicina}

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221106

Gydytojas rezidentas {bendroji praktika/šeimos medicina}

2211Bendrosios praktikos gydytojai
221201

Gydytojas chirurgas

2212Gydytojai specialistai
221202

Darbo medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221203

Kraujagyslių chirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221204

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221205

Gydytojas akušeris-ginekologas

2212Gydytojai specialistai
221206

Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas

2212Gydytojai specialistai
221207

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

2212Gydytojai specialistai
221208

Gydytojas geriatras

2212Gydytojai specialistai
221209

Gydytojas rezidentas {specialioji rezidentūra}

2212Gydytojai specialistai
221210

Gydytojas dermatovenerologas

2212Gydytojai specialistai
221211

Gydytojas dietologas

2212Gydytojai specialistai
221212

Gydytojas echoskopuotojas

2212Gydytojai specialistai
221213

Gydytojas endokrinologas

2212Gydytojai specialistai
221214

Gydytojas onkologas radioterapeutas

2212Gydytojai specialistai
221215

Gydytojas ftiziatras

2212Gydytojai specialistai
221216

Gydytojas gastroenterologas

2212Gydytojai specialistai
221217

Gydytojas genetikas

2212Gydytojai specialistai
221218

Gydytojas hematologas

2212Gydytojai specialistai
221219

Gydytojas infektologas

2212Gydytojai specialistai
221220

Širdies chirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221221

Gydytojas kardiologas

2212Gydytojai specialistai
221222

Abdominalinės chirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221223

Gydytojas klinikinis toksikologas

2212Gydytojai specialistai
221224

Gydytojas nefrologas

2212Gydytojai specialistai
221225

Gydytojas neonatologas

2212Gydytojai specialistai
221226

Gydytojas neurochirurgas

2212Gydytojai specialistai
221227

Gydytojas neurologas

2212Gydytojai specialistai
221228

Gydytojas oftalmologas

2212Gydytojai specialistai
221229

Gydytojas onkologas chemoterapeutas

2212Gydytojai specialistai
221230

Gydytojas otorinolaringologas

2212Gydytojai specialistai
221231

Gydytojas patologas

2212Gydytojai specialistai
221232

Vaikų ligų gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221233

Gydytojas koloproktologas

2212Gydytojai specialistai
221234

Gydytojas psichiatras

2212Gydytojai specialistai
221235

Gydytojas psichoterapeutas

2212Gydytojai specialistai
221236

Gydytojas pulmonologas

2212Gydytojai specialistai
221237

Gydytojas radiologas

2212Gydytojai specialistai
221238

Gydytojas refleksoterapeutas

2212Gydytojai specialistai
221239

Gydytojas rentgenodiagnostas

2212Gydytojai specialistai
221240

Intervencinės radiologijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221241

Gydytojas reumatologas

2212Gydytojai specialistai
221242

Teismo medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221243

Gydytojas teismo medicinos ekspertas

2212Gydytojai specialistai
221244

Gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas

2212Gydytojai specialistai
221245

Vidaus ligų gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221246

Gydytojas krūtinės chirurgas

2212Gydytojai specialistai
221247

Gydytojas transfuziologas

2212Gydytojai specialistai
221248

Gydytojas ortopedas traumatologas

2212Gydytojai specialistai
221249

Gydytojas urologas

2212Gydytojai specialistai
221250

Gydytojas vaikų alergologas

2212Gydytojai specialistai
221251

Gydytojas vaikų chirurgas

2212Gydytojai specialistai
221252

Gydytojas vaikų endokrinologas

2212Gydytojai specialistai
221253

Gydytojas vaikų ftiziatras

2212Gydytojai specialistai
221254

Gydytojas vaikų gastroenterologas

2212Gydytojai specialistai
221255

Gydytojas vaikų hematologas

2212Gydytojai specialistai
221256

Gydytojas vaikų reumatologas

2212Gydytojai specialistai
221257

Gydytojas vaikų kardiologas

2212Gydytojai specialistai
221258

Gydytojas vaikų nefrologas

2212Gydytojai specialistai
221259

Gydytojas vaikų neurologas

2212Gydytojai specialistai
221260

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

2212Gydytojai specialistai
221261

Gydytojas vaikų pulmonologas

2212Gydytojai specialistai
221262

Gydytojas vaikų ortopedas traumatologas

2212Gydytojai specialistai
221263

Sporto medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221264

Aviacijos medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221265

Klinikinės fiziologijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221266

Laboratorinės medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221267

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221268

Karo medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221269

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221270

Abdominalinės onkochirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221271

Krūtų onkochirurgijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221272

Gydytojas teismo psichiatras

2212Gydytojai specialistai
221273

Gydytojas priklausomybės ligų psichiatras

2212Gydytojai specialistai
221274

Manualinės terapijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221275

Gydytojas homeopatas

2212Gydytojai specialistai
221276

Intervencinės kardiologijos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221277

Gydytojas endoskopuotojas

2212Gydytojai specialistai
221278

Gydytojas citologas

2212Gydytojai specialistai
221279

Mokslo darbuotojas {medicina, išskyrus bendrąją praktiką/šeimos mediciną}

2212Gydytojai specialistai
221280

Gydytojas stažuotojas {specialioji praktika}

2212Gydytojai specialistai
221281

Skubiosios medicinos gydytojas

2212Gydytojai specialistai
221282

Gydytojas klinikinis farmakologas

2212Gydytojai specialistai
221283

Vaikų infekcinių ligų gydytojas

2212Gydytojai specialistai
222101

Bendrosios praktikos slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222102

Mokslo darbuotojas {slauga}

2221Slaugos specialistai
222103

Išplėstinės praktikos slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222104

Bendruomenės slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222105

Psichikos sveikatos slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222106

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (dirbantis intensyviosios terapijos, reanimacijos skyriuje, teikiantis intensyviąją terapiją)

2221Slaugos specialistai
222107

Vaikų slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222108

Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas

2221Slaugos specialistai
222201

Akušeris

2222Akušerijos specialistai
223001

Homeopatas

2230Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai
224001

Bendruomenės slaugytojas (dirbantis pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje)

2240Paramedikai
225001

Gyvūnų patologas

2250Veterinarai
225002

Patologas veterinaras

2250Veterinarai
225003

Veterinarijos gydytojas

2250Veterinarai
225004

Mokslo darbuotojas {veterinarija}

2250Veterinarai
226101

Gydytojas odontologas

2261Gydytojai odontologai
226102

Burnos chirurgas

2261Gydytojai odontologai
226103

Gydytojas ortodontas

2261Gydytojai odontologai
226104

Gydytojas periodontologas

2261Gydytojai odontologai
226105

Gydytojas endodontologas

2261Gydytojai odontologai
226106

Gydytojas odontologas ortopedas

2261Gydytojai odontologai
226107

Gydytojas vaikų odontologas

2261Gydytojai odontologai
226108

Gydytojas burnos, veido ir žandikaulių chirurgas

2261Gydytojai odontologai
226109

Mokslo darbuotojas {odontologija}

2261Gydytojai odontologai
226201

Farmacijos pramonės vaistininkas

2262Vaistininkai
226202

Ligoninės vaistininkas

2262Vaistininkai
226203

Vaistininkas homeopatas

2262Vaistininkai
226204

Veterinarijos vaistininkas

2262Vaistininkai
226205

Vaistininkas

2262Vaistininkai
226206

Klinikinis vaistininkas

2262Vaistininkai
226207

Vaistininkas analitikas

2262Vaistininkai
226208

Vaistininkas farmakognostas

2262Vaistininkai
226209

Vaistininkas technologas

2262Vaistininkai
226210

Vaistininkas ekspertas

2262Vaistininkai
226211

Mokslo darbuotojas {farmacija}

2262Vaistininkai
226212

Vaistininkas vadybininkas

2262Vaistininkai
226213

Vaistininkas didmenininkas

2262Vaistininkai
226214

Vaistininkas farmacinės veiklos vadovas (dirbantis vaistinėje ar farmacinių atliekų tvarkymo įmonėje)

2262Vaistininkai
226215

Vaistininkas konsultantas (internetu ar žodžiu)

2262Vaistininkai
226216

Veterinarijos įmonės vaistininkas

2262Vaistininkai
226301

Epidemiologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226302

Profesinės sveikatos specialistas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226303

Aplinkos higienistas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226304

Visuomenės sveikatos specialistas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226305

Sveikatos ekologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226306

Gydytojas parazitologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226307

Gydytojas epidemiologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226308

Vaikų higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226309

Higienos laboratorijos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226310

Mitybos higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226311

Aplinkos higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226312

Radiacinės higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226313

Sveikatos priežiūros vadybininkas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226314

Gydytojas edukologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226315

Bendrosios higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226316

Darbo higienos gydytojas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226317

Dezinfektologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226318

Gydytojas mikrobiologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226319

Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija}

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226320

Sveikatos edukologas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226321

Darbų saugos organizatorius

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226322

Radiacinės saugos ekspertas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226323

Radiacinės saugos specialistas

2263Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai
226401

Kineziterapeutas

2264Fizioterapeutai
226402

Ergoterapeutas

2264Fizioterapeutai
226403

Kineziologas

2264Fizioterapeutai
226501

Dietistas

2265Dietistai ir mitybos specialistai
226502

Sporto mitybos specialistas

2265Dietistai ir mitybos specialistai
226503

Dietologas

2265Dietistai ir mitybos specialistai
226504

Dietetikos technologas

2265Dietistai ir mitybos specialistai
226601

Kalbos terapeutas

2266Audiologai ir kalbos terapeutai
226701

Optometrijos specialistas

2267Optometrijos specialistai ir optikai
226901

Klinikos patologas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226902

Teismo medicinos patologas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226903

Medicinos patologas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226904

Medicinos entomologas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226905

Medicinos genetikas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226906

Teismo medicinos ekspertas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226907

Mokslo darbuotojas {kitos sveikatos priežiūros, farmacijos ir veterinarijos sritys, išskyrus slaugą}

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226908

Medicinos auditorius

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226909

Menų terapeutas

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226910

Sveikatos priežiūros paslaugų inspektorius

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
226911

Farmacinės veiklos inspektorius

2269Kitur nepriskirti sveikatos specialistai
231001

Filosofijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231002

Etikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231003

Teologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231004

Religijos mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231005

Menotyros dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231006

Filologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231007

Užsienio kalbos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231008

Gimtosios kalbos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231009

Istorijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231010

Archeologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231011

Etnologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231012

Kitų humanitarinių mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231013

Muzikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231014

Atlikėjų meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231015

Dailės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231016

Vaizduojamojo meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231017

Dizaino dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231018

Dailiųjų amatų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231019

Teatro meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231020

Audiovizualinio meno dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231021

Architektūros dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231022

Kitų meno dalykų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231023

Teisės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231024

Politikos mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231025

Vadybos ir verslo administravimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231026

Didmeninės ir mažmeninės prekybos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231027

Rinkodaros ir reklamos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231028

Finansų, bankininkystės ir draudimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231029

Buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231030

Viešojo administravimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231031

Valdymo ir administravimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231032

Sekretorių ir raštvedžių darbo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231033

Darbo organizavimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231034

Ekonomikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231035

Sociologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231036

Kultūrologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231037

Socialinio darbo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231038

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231039

Psichologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231040

Edukologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231041

Ikimokyklinių įstaigų mokytojų rengimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231042

Bendrųjų dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231043

Profesijos dalykų mokytojų rengimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231044

Sporto dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231045

Komunikacijos ir informacijos dalykų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231046

Žurnalistikos ir reportažų rengimo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231047

Bibliotekų, informacijos ir archyvų darbo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231048

Kitų socialinių mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231049

Matematikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231050

Statistikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231051

Fizikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231052

Chemijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231053

Biochemijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231054

Geologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231055

Geografijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231056

Informatikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231057

Kompiuterijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231058

Kitų fizinių mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231059

Biologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231060

Biofizikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231061

Ekologijos ir aplinkotyros dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231062

Agronomijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231063

Augalininkystės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231064

Sodininkystės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231065

Miškininkystės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231066

Žuvininkystės dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231067

Žemės ūkio dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231068

Medicinos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231069

Medicinos diagnostikos ir gydymo technologijų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231070

Odontologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231071

Farmacijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231072

Visuomenės sveikatos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231073

Reabilitacijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231074

Slaugos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231075

Veterinarinės medicinos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231076

Gyvulininkystės technologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231077

Gamtinės aplinkos ir zoologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231078

Aplinkotyros dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231079

Kitų biomedicinos mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231080

Elektros inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231081

Elektronikos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231082

Automatikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231083

Statybos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231084

Saugos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231085

Transporto inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231086

Aplinkos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231087

Kraštotvarkos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231088

Cheminės technologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231089

Bioinžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231090

Energetikos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231091

Informatikos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231092

Medžiagų mokslo dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231093

Pramonės inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231094

Maisto produktų gamybos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231095

Tekstilės, aprangos, avalynės, odos gamybos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231096

Kasybos ir gavybos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231097

Mechanikos inžinerijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231098

Metrologijos dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
231099

Kitų technologijos mokslų dėstytojas

2310Aukštųjų mokyklų dėstytojai
232001

Vaizduojamojo meno mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232002

Muzikos ir atlikėjų meno mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232003

Audiovizualinio meno mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232004

Žiniasklaidos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232005

Dizaino mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232006

Dailiųjų amatų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232007

Archeologijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232008

Filosofijos ir etikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232009

Kitų humanitarinių mokslų ir meno dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232010

Psichologijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232011

Sociologijos ir kultūrologijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232012

Politikos mokslų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232013

Ekonomikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232014

Archyvistikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232015

Prekybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232016

Rinkodaros ir reklamos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232017

Finansų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232018

Bankininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232019

Draudimo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232020

Buhalterijos ir audito mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232021

Valdymo ir administravimo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232022

Sekretoriaus darbo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232023

Raštvedybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232024

Darbo organizavimo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232025

Teisės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232026

Kitų socialinių mokslų, verslo ir teisės dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232027

Biochemijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232028

Aplinkotyros mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232029

Taikomosios fizikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232030

Taikomosios chemijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232031

Geodezijos ir geologijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232032

Hidrotechnikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232033

Taikomosios matematikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232034

Statistikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232035

Informacinių technologijų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232036

Kitų gamtos mokslų, matematikos ir kompiuterijos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232037

Mechanikos ir metalo darbų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232038

Elektros įrangos ir energijos gamybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232039

Elektronikos ir automatikos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232040

Cheminių medžiagų ir procesų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232041

Transporto priemonių mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232042

Maisto produktų gamybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232043

Tekstilės ir odos gaminių, aprangos ir avalynės gamybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232044

Gaminių iš medienos, popieriaus, plastikų, stiklo gamybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232045

Kasybos ir gavybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232046

Architektūros ir miestų planavimo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232047

Žemėtvarkos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232048

Statybos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232049

Kitų inžinerijos, gamybos ir statybos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232050

Augalininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232051

Gyvulininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232052

Sodininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232053

Miškininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232054

Žuvininkystės mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232055

Veterinarijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232056

Kitų žemės ūkio ir veterinarijos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232057

Slaugos ir priežiūros mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232058

Terapijos ir reabilitacijos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232059

Vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232060

Socialinio darbo mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232061

Kitų sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232062

Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo įmonių paslaugų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232063

Kelionių, turizmo ir laisvalaikio paslaugų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232064

Paslaugų teikimo namuose mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232065

Kūno grožio priežiūros paslaugų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232066

Transporto paslaugų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232067

Aplinkosaugos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232068

Sanitarijos ir higienos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232069

Asmenų ir nuosavybės apsaugos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232070

Profesinės sveikatos ir darbo saugos mokytojas

2320Profesijos mokytojai
232071

Kitų paslaugų ir saugos dalykų mokytojas

2320Profesijos mokytojai
233001

Lietuvių kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233002

Anglų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233003

Baltarusių kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233004

Danų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233005

Ispanų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233006

Italų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233007

Lenkų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233008

Norvegų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233009

Prancūzų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233010

Rusų kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233011

Vokiečių kalbos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233012

Kitų užsienio kalbų mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233013

Matematikos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233014

Kompiuterijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233015

Istorijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233016

Politologijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233017

Pilietinės visuomenės pagrindų mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233018

Ekonomikos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233019

Geografijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233020

Fizikos ir astronomijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233021

Biologijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233022

Chemijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233023

Dailės mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233024

Muzikos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233025

Teatro meno mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233026

Choreografijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233027

Tikybos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233028

Etikos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233029

Kūno kultūros mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233030

Braižybos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233031

Darbų mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233032

Technologijos mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
233033

Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas

2330Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
234101

Pradinio ugdymo mokytojas

2341Pradinio ugdymo mokytojai
234201

Lopšelio-darželio auklėtojas

2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
234202

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2342Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
235101

Švietimo konsultantas

2351Švietimo metodų specialistai
235102

Švietimo metodų konsultantas

2351Švietimo metodų specialistai
235103

Mokymo metodų konsultantas

2351Švietimo metodų specialistai
235104

Mokymo planų sudarytojas

2351Švietimo metodų specialistai
235105

Garsinių, vaizdinių ir kitų mokomųjų priemonių specialistas

2351Švietimo metodų specialistai
235106

Garsinių ir vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

2351Švietimo metodų specialistai
235107

Vaizdinių mokomųjų priemonių specialistas

2351Švietimo metodų specialistai
235108

Metodininkas

2351Švietimo metodų specialistai
235109

Mokslo darbuotojas {mokymo metodai}

2351Švietimo metodų specialistai
235110

Mokyklų inspektorius

2351Švietimo metodų specialistai
235111

Švietimo paslaugų vadybininkas

2351Švietimo metodų specialistai
235201

Specialusis pedagogas

2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235202

Logopedas

2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235203

Aklųjų ir silpnaregių mokytojas, tiflopedagogas

2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235204

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokytojas, surdopedagogas

2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235205

Kitų specialiųjų poreikių asmenų mokytojas

2352Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
235301

Neformaliojo švetimo mokytojas {kalbų mokymas}

2353Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235302

Praktinio kalbos mokymo mokytojas

2353Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235303

Intensyviojo kalbos mokymo mokytojas

2353Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
235401

Neformaliojo švietimo mokytojas {muzikos mokymas}

2354Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235402

Privatus gitaros mokytojas

2354Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235403

Privatus dainavimo mokytojas

2354Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
235501

Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}

2355Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235502

Privatus šokių mokytojas

2355Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235503

Privatus tapybos mokytojas

2355Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
235601

Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}

2356Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235602

Informacinių technologijų naudojimo mokytojas

2356Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235603

Kompiuterių naudojimo mokytojas

2356Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
235901

Socialinis pedagogas

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235902

Auklėtojas

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235903

Privatus raštingumo mokytojas

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235904

Mokslo darbuotojas {kitos mokymo sritys}

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235905

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
235906

Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas}

2359Kitur nepriskirti mokymo specialistai
241101

Savivaldybės kontrolierius

2411Buhalteriai
241102

Valstybinis auditorius

2411Buhalteriai
241103

Buhalteris

2411Buhalteriai
241104

Auditorius

2411Buhalteriai
241105

Finansų kontrolierius

2411Buhalteriai
241106

Auditorius kontrolierius

2411Buhalteriai
241107

Mokslo darbuotojas {apskaita}

2411Buhalteriai
241201

Nekilnojamojo turto planuotojas

2412Finansų ir investicijų konsultantai
241202

Asmeninis bankininkas

2412Finansų ir investicijų konsultantai
241203

Finansų planuotojas

2412Finansų ir investicijų konsultantai
241204

Finansų vadybininkas

2412Finansų ir investicijų konsultantai
241205

Mokslo darbuotojas {finansų mokslas}

2412Finansų ir investicijų konsultantai
241301

Obligacijų analitikas

2413Finansų analitikai
241302

Investicijų konsultantas

2413Finansų analitikai
241303

Vertybinių popierių konsultantas

2413Finansų analitikai
241304

Finansų analitikas

2413Finansų analitikai
241305

Finansininkas

2413Finansų analitikai
242101

Gamybos metodų inžinierius

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242102

Ekonominės veiklos veiksmingumo specialistas

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242103

Organizavimo ir metodų analitikas

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242104

Verslo konsultantas

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242105

Vadybos konsultantas

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242106

Mokslo darbuotojas {vadyba}

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242107

Bankrutuojančios įmonės administratoriaus padėjėjas

2421Vadybos ir organizavimo analitikai
242201

Seimo Pirmininko padėjėjas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242202

Patarėjas (išskyrus Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Primininko, ministro, mero, teismų pirmininkų ir diplomatinės tarnybos patarėją)

2422Politikos ir administravimo specialistai
242203

Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje

2422Politikos ir administravimo specialistai
242204

Respublikos Prezidento konsultantas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242205

Respublikos Prezidento referentas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242206

Ministro Pirmininko padėjėjas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242207

Ministro padėjėjas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242208

Specialusis atašė

2422Politikos ir administravimo specialistai
242209

Savivaldybės tarybos sekretorius

2422Politikos ir administravimo specialistai
242210

Projekto vadovas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242211

Programų koordinatorius

2422Politikos ir administravimo specialistai
242212

Viešojo administravimo specialistas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242213

Politikos (veiklos krypčių) analitikas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242214

Informacijos rinkimo specialistas

2422Politikos ir administravimo specialistai
242301

Karjeros konsultantas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242302

Užimtumo analitikas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242303

Užimtumo specialistas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242304

Darbo vietų ir užimtumo analitikas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242305

Personalo specialistas [vadybininkas]

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242306

Įdarbinimo konsultantas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242307

Profesijos pasirinkimo tarpininkas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242308

Profesijos pasirinkimo specialistas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242309

Darbo vietų analitikas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242310

Profesinio orientavimo konsultantas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242311

Užimtumo tyrėjas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242312

Personalo padalinio inspektorius

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242313

Personalo padalinio psichologas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242314

Personalo atrankos specialistas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242315

Mokslo darbuotojas {personalas, profesinis orientavimas}

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242316

Profesijos konsultantas

2423Personalo ir profesinio orientavimo specialistai
242401

Personalo mokymo specialistas

2424Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242402

Personalo rengimo specialistas

2424Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242403

Personalo rengimo inžinierius

2424Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
242404

Gamybinio mokymo meistras

2424Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai
243101

Reklamos kampanijų organizatorius

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243102

Rinkos tyrimo analitikas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243103

Logistikos specialistas [vadybininkas]

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243104

Pardavimo skatinimo metodų specialistas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243105

Pardavimo vadybininkas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243106

Rinkodaros specialistas [vadybininkas]

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243107

Prekių žinovas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243108

Rinkotyros specialistas [vadybininkas]

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243109

Turizmo vadybininkas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243110

Sutarčių inžinierius

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243111

Produkto vadybininkas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243112

Vežimo specialistas [vadybininkas]

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243113

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243114

Leidybos organizavimo specialistas

2431Reklamos ir rinkodaros specialistai
243201

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

2432Viešųjų ryšių specialistai
243202

Respublikos Prezidento atstovas spaudai

2432Viešųjų ryšių specialistai
243203

Ministro Pirmininko atstovas spaudai

2432Viešųjų ryšių specialistai
243204

Ministro atstovas spaudai

2432Viešųjų ryšių specialistai
243205

Ryšių su žiniasklaida specialistas

2432Viešųjų ryšių specialistai
243206

Visuomenės informavimo specialistas

2432Viešųjų ryšių specialistai
243207

Atstovas ryšiams su visuomene

2432Viešųjų ryšių specialistai
243208

Atstovas spaudai

2432Viešųjų ryšių specialistai
243301

Pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) atstovas

2433Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243302

Pramonės gaminių pardavimo atstovas

2433Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243303

Medicinos ir farmacijos gaminių pardavimo atstovas

2433Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243304

Techninis pardavimo atstovas

2433Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai
243401

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo atstovas

2434Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai
251101

Kompiuterių sistemų analitikas

2511Sistemų analitikai
251102

Geografinių informacinių sistemų analitikas

2511Sistemų analitikai
251103

Grafinių sistemų analitikas

2511Sistemų analitikai
251104

Kompiuterių sistemų specialistas

2511Sistemų analitikai
251105

Mokslo darbuotojas {kompiuterių sistemos}

2511Sistemų analitikai
251106

Verslo informacinių technologijų konsultantas

2511Sistemų analitikai
251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

2511Sistemų analitikai
251108

Ekonominių informacinių sistemų analitikas

2511Sistemų analitikai
251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

2512Programinės įrangos kūrėjai
251202

Programinės įrangos inžinierius

2512Programinės įrangos kūrėjai
251203

Programinės įrangos kūrėjas

2512Programinės įrangos kūrėjai
251204

Programinės įrangos projektuotojas

2512Programinės įrangos kūrėjai
251205

Programų analitikas

2512Programinės įrangos kūrėjai
251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

2512Programinės įrangos kūrėjai
251301

Svetainės kūrėjas

2513Saityno ir multimedijos kūrėjai
251302

Multimedijos programų kūrėjas

2513Saityno ir multimedijos kūrėjai
251303

Kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas

2513Saityno ir multimedijos kūrėjai
251304

Internetinių paslaugų kūrėjas

2513Saityno ir multimedijos kūrėjai
251401

Programuotojas

2514Taikomųjų programų kūrėjai
251402

Ekonominių informacinių sistemų programuotojas

2514Taikomųjų programų kūrėjai
251403

Inžinierius programuotojas

2514Taikomųjų programų kūrėjai
251404

Mokslo darbuotojas {kompiuterių programavimas}

2514Taikomųjų programų kūrėjai
251405

Kompiuterių programuotojas

2514Taikomųjų programų kūrėjai
251901

Programinės įrangos testuotojas

2519Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
252101

Kompiuterių duomenų bazių analitikas

2521Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252102

Duomenų bazių administratorius

2521Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252103

Duomenų bazių specialistas

2521Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252104

Duomenų bazių programuotojas

2521Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai
252201

Tinklo administratorius

2522Sistemų administratoriai
252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

2522Sistemų administratoriai
252203

Kompiuterių sistemų administratorius

2522Sistemų administratoriai
252301

Kompiuterių ryšių analitikas

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252303

Tinklo analitikas

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252304

Asmeninių kompiuterių tinklo administratorius

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252305

Kompiuterių tinklo administratorius

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252306

Ryšių programuotojas

2523Kompiuterių tinklų specialistai
252901

Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252902

Leidinių maketuotojas {kompiuterinis maketavimas}

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252903

Mokslinės techninės informacijos apdorojimo inžinierius

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252905

Kompiuterizuotos gamybos valdymo sistemos inžinierius

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252906

Kompiuterijos inžinierius

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252907

Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
252908

Mokslo darbuotojas {kitos kompiuterijos sritys}

2529Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai
261101

Advokatas

2611Teisininkai
261102

Įgaliotinis, patikėtinis

2611Teisininkai
261103

Teisininkas

2611Teisininkai
261104

Civilinės teisės specialistas

2611Teisininkai
261105

Turto perdavimo teisininkas

2611Teisininkai
261106

Baudžiamosios teisės specialistas

2611Teisininkai
261107

Prokuroras

2611Teisininkai
261108

Antstolis

2611Teisininkai
261201

Konstitucinio Teismo teisėjas

2612Teisėjai
261202

Teisėjas

2612Teisėjai
261203

Apeliacinio teismo teisėjas

2612Teisėjai
261204

Arbitražo teismo teisėjas

2612Teisėjai
261205

Apygardos teismo teisėjas

2612Teisėjai
261206

Apylinkės teismo teisėjas

2612Teisėjai
261207

Civilinių bylų teismo teisėjas

2612Teisėjai
261208

Aukščiausiojo Teismo teisėjas

2612Teisėjai
261209

Ikiteisminio tyrimo teisėjas

2612Teisėjai
261210

Baudžiamųjų bylų teisėjas

2612Teisėjai
261211

Apygardos administracinio teismo teisėjas

2612Teisėjai
261213

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas

2612Teisėjai
261901

Patarėjas (dirbantis diplomatinėje tarnyboje)

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261902

Pirmasis [antrasis, trečiasis] sekretorius

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261903

Atašė

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261904

Konsulas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261905

Vicekonsulas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261906

Teismo pirmininko padėjėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261907

Apygardos [apylinkės] teismo pirmininko patarėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261908

Teismo skyriaus pirmininko patarėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261909

Teismo konsultantas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261910

Juriskonsultas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261911

Draudimo ieškinių patikėtinis

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261912

Notaras

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
261913

Tyrėjas

2619Kitur nepriskirti teisės specialistai
262101

Archyvaras

2621Archyvų ir muziejų specialistai
262102

Fondų saugotojas

2621Archyvų ir muziejų specialistai
262103

Muziejininkas

2621Archyvų ir muziejų specialistai
262104

Mokslo darbuotojas {archyvų tvarkymas, muziejininkystė}

2621Archyvų ir muziejų specialistai
262201

Dokumentuotojas

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262202

Verslo informacijos paslaugų specialistas

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262203

Techninės informacijos paslaugų specialistas

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262204

Bibliotekininkas

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262205

Bibliografas

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
262206

Mokslo darbuotojas {bibliotekininkystė ir panašios sritys}

2622Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai
263101

Ekonometrijos specialistas

2631Ekonomistai
263102

Ekonomistas

2631Ekonomistai
263103

Žemės ūkio ekonomistas

2631Ekonomistai
263104

Ekonometrijos ekonomistas

2631Ekonomistai
263105

Finansų ekonomistas

2631Ekonomistai
263106

Tarptautinės prekybos ekonomistas

2631Ekonomistai
263107

Darbo ekonomistas

2631Ekonomistai
263108

Mokesčių ekonomistas

2631Ekonomistai
263109

Prekybos ekonomistas

2631Ekonomistai
263110

Planavimo ekonomistas

2631Ekonomistai
263111

Gaminių ir (arba) produktų pardavimo ekonomistas

2631Ekonomistai
263112

Ekonomistas analitikas

2631Ekonomistai
263113

Tiekimo ekonomistas

2631Ekonomistai
263114

Sutarčių ir pretenzijų tvarkymo ekonomistas

2631Ekonomistai
263201

Antropologas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263202

Archeologas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263203

Etnologas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263204

Geografas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263205

Ekonominės geografijos specialistas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263206

Fizinės geografijos specialistas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263207

Politinės geografijos specialistas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263208

Sociologas

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263209

Mokslo darbuotojas {sociologija, antropologija ir panašios sritys}

2632Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai
263301

Genealogas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263302

Istorikas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263303

Ekonomikos istorikas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263304

Politikos istorikas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263305

Kultūros istorikas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263306

Visuomeninių santykių istorikas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263307

Filosofas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263308

Politologas

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263309

Mokslo darbuotojas {filosofija, istorija, politikos mokslai}

2633Filosofai, istorikai ir politologai
263401

Psichologas

2634Psichologai
263402

Medicinos psichologas

2634Psichologai
263403

Mokyklos psichologas

2634Psichologai
263404

Organizacinės psichologijos psichologas

2634Psichologai
263405

Psichologas psichoterapeutas

2634Psichologai
263406

Socialinės psichologijos psichologas

2634Psichologai
263407

Mokslo darbuotojas {psichologija}

2634Psichologai
263408

Teismo psichologas

2634Psichologai
263501

Socialinių išmokų specialistas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263502

Socialinės rūpybos specialistas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263503

Vaikų globos namų ar pensionato auklėtojas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263504

Nepilnamečių pataisos namų auklėtojas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263505

Lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos priežiūros pareigūnas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263506

Socialinis darbuotojas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263507

Neįgaliųjų socialinis darbuotojas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263508

Socialinis darbuotojas konsultantas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263509

Socialinis reabilitologas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263510

Neįgaliųjų reabilitologas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263511

Mokslo darbuotojas {socialinis darbas}

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263512

Vedybų konsultantas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263513

Socialinio darbo organizatorius

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263514

Socialinių programų koordinatorius

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263515

Socialinio darbo vadybininkas

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263516

Socialinio darbo specialistas (dirbantis seniūnijoje)

2635Socialiniai darbuotojai ir konsultantai
263601

Arkivyskupas

2636Religijų specialistai
263602

Vyskupas

2636Religijų specialistai
263603

Kapelionas

2636Religijų specialistai
263604

Parapijos vikaras

2636Religijų specialistai
263605

Vikaro padėjėjas

2636Religijų specialistai
263606

Dvasininkas

2636Religijų specialistai
263607

Misionierius

2636Religijų specialistai
263608

Vienuolis

2636Religijų specialistai
263609

Vienuolė

2636Religijų specialistai
263610

Pastorius

2636Religijų specialistai
263611

Klebonas

2636Religijų specialistai
263612

Rabinas

2636Religijų specialistai
263613

Rektorius (parapijos kunigas ar pastorius)

2636Religijų specialistai
263614

Teologas

2636Religijų specialistai
263615

Bonza

2636Religijų specialistai
263616

Imamas

2636Religijų specialistai
263617

Altarista

2636Religijų specialistai
264101

Rašytojas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264102

Biografas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264103

Reklamos tekstų autorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264104

Viešųjų leidinių tekstų autorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264105

Techninių tekstų autorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264106

Kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264107

Meno kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264108

Knygų kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264109

Teatro kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264110

Kino filmų kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264111

Literatūros kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264112

Muzikos kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264113

Radijo laidų kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264114

Televizijos laidų kritikas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264115

Dramaturgas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264116

Mokslinis redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264117

Knygų redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264118

Filmo [radijo laidos, televizijos laidos] jungiamojo teksto redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264119

Rankraščių redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264120

Scenarijaus redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264121

Eseistas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264122

Romanistas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264123

Novelistas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264124

Poetas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264125

Stilistas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264126

Brailio rašto knygų redaktorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264127

Pjesių autorius

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264128

Metraštininkas

2641Autoriai ir kiti rašytojai
264201

Apžvalgininkas

2642Žurnalistai
264202

Laidos vedėjas

2642Žurnalistai
264203

Žinių komentatorius [vedėjas]

2642Žurnalistai
264204

Sporto komentatorius

2642Žurnalistai
264205

Žiniasklaidos korespondentas

2642Žurnalistai
264206

Vietinių naujienų skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264207

Spaudinių redaktorius

2642Žurnalistai
264208

Finansų skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264209

Užsienio skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264210

Laikraščio redaktorius

2642Žurnalistai
264211

Periodinio leidinio redaktorius

2642Žurnalistai
264212

Žurnalistas

2642Žurnalistai
264213

Korektūrų redaktorius

2642Žurnalistai
264214

Sporto skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264215

Budintysis redaktorius

2642Žurnalistai
264216

Žiniasklaidos reporteris

2642Žurnalistai
264217

Laikraščio skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264218

Periodinio leidinio skyriaus redaktorius

2642Žurnalistai
264219

Techninis redaktorius

2642Žurnalistai
264220

Reporteris

2642Žurnalistai
264221

Radijo laidų komentatorius

2642Žurnalistai
264301

Etimologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264302

Grafologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264303

Vertėjas žodžiu

2643Vertėjai ir kalbininkai
264304

Leksikografas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264305

Literatūrologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264306

Filologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264307

Filologas morfologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264308

Fonologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264309

Semasiologas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264310

Vertėjas raštu

2643Vertėjai ir kalbininkai
264311

Tautosakininkas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264312

Kalbos tvarkytojas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264313

Lietuvių kalbos konsultantas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264314

Kalbininkas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264315

Gestų kalbos vertėjas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264316

Vertėjas

2643Vertėjai ir kalbininkai
264317

Mokslo darbuotojas {kalbotyra, literatūrologija}

2643Vertėjai ir kalbininkai
265101

Dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265102

Dailininkas drabužių modeliuotojas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265103

Dailininkas madų kūrėjas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265104

Grafikas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265105

Peizažininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265106

Tapytojas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265107

Plakatų dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265108

Karikatūrininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265109

Animacinių filmų dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265110

Graviruotojas ofortistas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265111

Skulptorius

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265112

Miniatiūrų dailininkas, miniatiūrininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265113

Portretų dailininkas, portretistas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265114

Dailininkas restauratorius

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265115

Dailininkas scenografas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265116

Dailininkas apipavidalintojas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265117

Restauratorius

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265118

Dailėtyrininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265119

Dailininkas dekoratorius

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265120

Dailininkas fotografas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265121

Grimo dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265122

Šviesos dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265123

Kostiumų dailininkas

2651Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai
265201

Kompozitorius

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265202

Muzikos aranžuotojas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265203

Instrumentalistas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265204

Muzikantas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265205

Muzikologas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265206

Choro dainininkas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265207

Džiazo dainininkas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265208

Operos dainininkas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265209

Populiariosios muzikos dainininkas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265210

Muzikos transponuotojas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265211

Kapelmeisteris

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265212

Dirigentas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265213

Koncertmeisteris

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265214

Dirigento asistentas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265215

Naktinio klubo muzikantas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265216

Naktinio klubo dainininkas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265217

Akompanuotojas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265218

Chormeisteris

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265219

Chormeisterio asistentas

2652Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai
265301

Baleto aranžuotojas

2653Šokėjai ir choreografai
265302

Choreografas

2653Šokėjai ir choreografai
265303

Baleto šokėjas

2653Šokėjai ir choreografai
265304

Sportinių šokių šokėjas

2653Šokėjai ir choreografai
265305

Tautinių šokių šokėjas

2653Šokėjai ir choreografai
265306

Baletmeisteris

2653Šokėjai ir choreografai
265307

Baletmeisterio asistentas

2653Šokėjai ir choreografai
265308

Naktinio klubo šokėjas

2653Šokėjai ir choreografai
265309

Baro šokėjas

2653Šokėjai ir choreografai
265401

Prodiuseris

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265402

Kino filmų režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265403

Radijo laidų režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265404

Scenos režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265405

Vaizdo režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265406

Teatro režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265407

Šviesos režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265408

Garso režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265409

Televizijos laidų režisierius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265410

Režisieriaus asistentas

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265411

Koncertų [spektaklių] organizatorius

2654Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai
265501

Aktorius

2655Aktoriai
265502

Teatro aktorius

2655Aktoriai
265503

Kino aktorius

2655Aktoriai
265504

Parodijuotojas

2655Aktoriai
265505

Pasakotojas

2655Aktoriai
265506

Mimas

2655Aktoriai
265601

Žinių pranešėjas

2656Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265602

Radijo žinių pranešėjas

2656Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265603

Televizijos žinių pranešėjas

2656Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265604

Diktorius

2656Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai
265901

Renginio vedėjas, konferansjė

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265902

Diskotekos vedėjas, didžėjus

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265903

Akrobatas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265904

Klounas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265905

Cirko komikas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265906

Hipnotizuotojas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265907

Iliuzionistas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265908

Gamtos garsų pamėgdžiotojas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265909

Žongliruotojas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265910

Magas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265911

Fokusininkas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265912

Lėlininkas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265913

Laukinių žvėrių dresuotojas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
265914

Oro akrobatas

2659Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai
311101

Astronomijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311102

Chemijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311103

Geologijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311104

Geofizikos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311105

Meteorologijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311106

Okeanografijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311107

Fizikos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311108

Sprogdinimo darbų technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311109

Audinių apdailos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311110

Metrologas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311111

Metrologijos technikas

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311112

Metrologas kontrolierius

3111Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
311201

Statybos inžinerijos vertintojas

3112Statybos inžinerijos technikai
311202

Statybos darbų prižiūrėtojas

3112Statybos inžinerijos technikai
311203

Statybos inžinerijos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311204

Dugno gilinimo ir valymo technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311205

Hidraulikos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311206

Hidrologijos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311207

Melioracijos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311208

Sanitarinių įrenginių technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311209

Sanitarinės inžinerijos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311210

Gruntų mechanikos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311211

Topografijos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311212

Konstrukcijų technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311213

Darbo normavimo technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311214

Eksploatavimo technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311215

Geotechnikos technikas

3112Statybos inžinerijos technikai
311216

Pastatų saugos sistemų inspektorius

3112Statybos inžinerijos technikai
311217

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos inspektorius

3112Statybos inžinerijos technikai
311218

Pastatų priežiūros tarnybos inspektorius

3112Statybos inžinerijos technikai
311301

Elektrotechninės įrangos vertintojas

3113Elektros inžinerijos technikai
311302

Elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311303

Elektros apšvietimo elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311304

Elektros paskirstymo elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311305

Elektros perdavimo elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311306

Elektrinės traukos elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311307

Aukštosios įtampos elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311308

Elektros sistemų elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311309

Šaldymo agregatų elektrotechnikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311310

Elektros energetikos technikas

3113Elektros inžinerijos technikai
311311

Elektrinių gaminių kokybės inspektorius

3113Elektros inžinerijos technikai
311401

Elektroninės įrangos vertintojas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311402

Elektroninės įrangos technikas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311403

Aparatinės įrangos technikas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311404

Matavimo aparatūros technikas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311405

Puslaidininkinių įtaisų technikas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311406

Elektronikos inžinerijos technikas

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311407

Elektroninių gaminių kokybės inspektorius

3114Elektronikos inžinerijos technikai
311501

Aviacinių kosminių aparatų technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311502

Remonto doko meistras

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311503

Mechanikos inžinerijos vertintojas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311504

Cecho meistras

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311505

Aviacijos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311506

Laivų statybos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311507

Mašinų gamybos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311508

Orlaivių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311509

Žemės ūkio mašinų technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311510

Oro vėdinimo įrangos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311511

Savaeigių mašinų technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311512

Dyzelinių variklių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311513

Dujų turbinų technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311514

Šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311515

Pramonės mašinų ir įrankių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311516

Matavimo aparatūros gamybos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311517

Reaktyvinių variklių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311518

Lokomotyvų variklių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311519

Tepimo technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311520

Branduolinės įrangos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311521

Šaldymo įrenginių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311522

Laivų statybos įrangos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311523

Variklių ir jėgainių įrangos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311524

Karinių laivų technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311525

Branduolinės energetikos įrenginių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311526

Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311527

Įrangos meistras

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311528

Įrenginių eksploatavimo meistras

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311529

Remonto technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311530

Mechaninių dirbtuvių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311531

Vidaus degimo variklių technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311532

Aviacijos inžinerijos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311533

Jūrų inžinerijos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311534

Mechanikos technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311535

Jūrų laivų ekspertas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311536

Transporto priemonių inspektorius

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311537

Mechaninių gaminių kokybės inspektorius

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311538

Transporto priemonių atitikties techninių standartų reikalavimams inspektorius

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311539

Kelių transporto priemonių techninių apžiūrų centro kontrolierius

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311540

Vežimo technikas

3115Mechanikos inžinerijos technikai
311601

Cheminės technologijos vertintojas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311602

Cheminės inžinerijos technikas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311603

Cheminių procesų technikas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311604

Gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311605

Chemijos laboratorijos technikas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311606

Naftos verslovės technikas

3116Cheminės inžinerijos technikai
311701

Naftos ir dujų gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311702

Naftos ir dujų gręžinių cementuotojas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311703

Naftos ir dujų gręžinių torpeduotojas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311704

Kasybos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311705

Naftos ir gamtinių dujų gavybos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311706

Liejamosios metalurgijos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311707

Radioaktyviųjų mineralų metalurgijos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311708

Gręžinių apdorojimo rūgštimi technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311709

Gręžinių likvidavimo technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311710

Budintysis technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311711

Kasybos inžinerijos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311712

Metalurgijos technikas

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311713

Saugių darbo sąlygų ir sveikatos saugos inspektorius {gavyba}

3117Gavybos ir metalurgijos technikai
311801

Braižytojas

3118Braižytojai
311802

Architektūrinių brėžinių braižytojas

3118Braižytojai
311803

Žemėlapių ir jūrlapių braižytojas

3118Braižytojai
311804

Štampų ir matricų braižytojas

3118Braižytojai
311805

Techninių brėžinių braižytojas

3118Braižytojai
311806

Statybos inžinerijos objektų braižytojas

3118Braižytojai
311807

Elektrotechninių gaminių braižytojas

3118Braižytojai
311808

Elektroninių gaminių braižytojas

3118Braižytojai
311809

Šildymo ir vėdinimo sistemų braižytojas

3118Braižytojai
311810

Jūrų inžinerijos braižytojas

3118Braižytojai
311811

Mechanikos inžinerijos braižytojas

3118Braižytojai
311812

Statybos technikos braižytojas

3118Braižytojai
311813

Aviacijos technikos braižytojas

3118Braižytojai
311814

Geologinių žemėlapių braižytojas

3118Braižytojai
311815

Technologinių įrankių ir įtaisų braižytojas

3118Braižytojai
311816

Litografijos braižytojas

3118Braižytojai
311817

Techninis braižytojas

3118Braižytojai
311818

Topografinių žemėlapių braižytojas

3118Braižytojai
311819

Techninis iliustruotojas

3118Braižytojai
311901

Informacinių technologijų technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311902

Gamybos veiksmingumo organizavimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311903

Pramonės išdėstymo organizavimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311904

Metodų tyrimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311905

Planavimo [organizavimo] technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311906

Gamybos metodų technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311907

Saugumo technikos technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311908

Sistemų (išskyrus kompiuterių sistemas) projektavimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311909

Laiko sąnaudų ir darbo operacijų trukmės tyrimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311910

Ekonomiškos gamybos metodų technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311911

Darbo laiko analizės technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311912

Darbų apimties įvertinimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311913

Standartizacijos technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311914

Technologijų technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311915

Televizijos laidų rengimo grafikų sudarytojas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311916

Gamybos parengimo technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
311917

Robotikos technikas

3119Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
312101

Naftos ir dujų gręžinių gręžimo meistras

3121Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312102

Naftos gavybos meistras

3121Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312103

Karjero darbų meistras

3121Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312104

Gręžinio brigadininkas

3121Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
312201

Pamainos meistras

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312202

Gamybos meistras

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312203

Cecho [baro] meistras

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312204

Remonto mechaninio baro meistras

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312205

Gamybos darbų brigadininkas

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312206

Surinkimo darbų meistras

3122Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
312301

Geležinkelio ruožo meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312302

Tiltų meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312303

Kelių meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312304

Statybos darbų brigadininkas

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312305

Pastatų statybos darbų meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312306

Statybvietės darbų meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
312307

Pastatų ir statinių remonto meistras

3123Statybos darbų meistrai ir brigadininkai
313101

Elektrinės skirstomojo skydo dispečeris

3131Elektrinių operatoriai
313102

Elektrinės operatorius

3131Elektrinių operatoriai
313103

Elektros generavimo dujų įrangos operatorius

3131Elektrinių operatoriai
313104

Elektros generatoriaus operatorius

3131Elektrinių operatoriai
313105

Hidroelektrinės generatoriaus operatorius

3131Elektrinių operatoriai
313106

Garo jėgainės elektros generatoriaus operatorius

3131Elektrinių operatoriai
313107

Geoterminės jėgainės operatorius