Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Programos teikėjas
Programos įregistravimo data

Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras2021-03-29