Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

5–8 klasių futbolas ir judrieji žaidimai

Programos kodas

120504102

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Kauno r. sav.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Sportinio meistriškumo ugdymo programa

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Sportas

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Futbolas

Programos įregistravimo data

2022-09-30

Programos teikėjas

Kauno vaikų ir jaunimo futbolo mokykla "Ąžuolas"

Programos teikėjo adresas

Kaunas, E. Fryko g. 23-8

Programos teikėjo savivaldybė

Kauno m. sav.

Programos vykdymo vietos adresas

Universiteto g. 10a, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.

Programos vykdymo vietos savivaldybė

Kauno r. sav.

Programos vykdymo vieta - pradžia

2023-01-02

Programos vykdymo vieta - pabaiga

2023-03-12

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Penktų ir aštuntų klasių mokiniams, tris kartus per savaitę nuo 1val.-1.5 val.. vykdysime futbolo ir judriųjų žaidimų, fizinio aktyvumo ugdymo treniruotes.
Pagrindiniai programos tikslai: formuoti vaikų fizinio aktyvumo, komandinio darbo, sveikos gyvensenos įgūdžius per futbolą ir judriuosius žaidimus, kasmet į užsiėmimus įtraukiant apie 60 vaikų.
Programos metu vykdysime futbolo ir judriųjų žaidimų technikos ir taktikos elementų mokymą ir tobulinimą. Vadovausimės pagrindiniu mokymo principu: nuo lengvesnio elemento, prie sudėtingesnio, judesių rodymas, taisyklingų judesių kartojimas ir koregavimas.
Kiekviena atskira treniruotė turi savo atskirus tikslus ir uždavinius. Treniruotes vedantys pedagogai suskirsto vaikus pagal gebėjimus ir kiekvienam vaikui, paskiria užduotis pagal jo esamas fizines ir emocines, ir asmenines savybes. Taip sudaromos sąlygos asmeniškai tobulėti ir gerai jaustis vaikų kolektyve.
Programos pradžioje, atskirai įvertiname kiekvieno vaiko fizines, technines savybes, kad turėtumėme atskaitos tašką ir galėtumėme objektyviai palyginti asmeninę vaiko pažangą programos laikotarpyje.
Visa informacija susijusia su programos vykdymu ir vaiko asmeniniais pažangos duomenimis dalinamės su tėveliais.
Programoje taikome Eurofitas- vaikų fizinio pajėgumo testus ir metodiką.
Remiantis naujausia moksline literatūra kuo geresnis fizinis vaikų pajėgumas tuo geresnė vaikų fizinė sveikata, psichologinė-emocinė būsena, vaikai labiau geba sėkmingai įsilieti į komandinį darbą. To pasėkoje susiformuoja ilgalaikis fizinio aktyvumo poreikis vaikų ir paauglių, o vėliau ir suaugusiųjų gyvenime.
Vadovaujantis naujausia moksline pasauline literatūra ir praktika vaikai kurie dalyvauja neformaliojo ugdymo ir švietimo veiklose mažiau laiko praleidžia socialiai vaikams ir paaugliams rizikingose erdvėse, mažiau praleidžia laiko priklausomybe tampančiame virtualių žaidimų, socialinių tinklų pasaulyje. Mokslo yra įrodyta, jog tai ypatingai neigiamai įtakoja vaikų ir paauglių fizinę, psichologinę ir emocinę vystymosi raidą.
"Ąžuolo" futbolo mokykla vieni iš pirmųjų NVŠ programų vykdytojų tiek praktiškai, tiek teoriškai. Todėl daugiametė mūsų darbo patirtis su vaikais, paaugliais ir jų tėveliais leidžia teigti, kad sukuriame didelę vertę augantiems 5-8 klasių mokiniams.