Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis raštingumas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-10-20

Programos teikėjas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

Programos aprašymas

Nuolatinė švietimo ir informacinių technologijų pažanga skatina vis dažniau mokymo procese naudoti skaitmenines priemones ir pasitelkti išteklius esančius skaitmeninėje erdvėje. Todėl skaitmeninio raštingumo kompetencija turi būti nuolat tobulinama ir plėtojama, kad mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai įgytų būtinų žinių ir praktinių įgūdžių: kaip naudoti skaitmeninus mokymo išteklius.
Ši skaitmeninio raštingumo mokymų programa parengta remiantis LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-555 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“.
Programa skirta visų mokomųjų dalykų mokytojams, kurie nori tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Programa padės mokytojams susisteminti jau turimas žinias, patobulinti skaitmeninio raštingumo gebėjimus, įvaldyti naujus skaitmeninius įrankius.
Žinioms ir supratimui įvertinti bus naudojami mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programą atitinkančios praktinių užduočių formos.
Tiesioginis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos padės besimokantiems pasirengti savarankiškų užduočių atlikimui.
Programos trukmė – 40 val. (20 kontaktinių/ auditorinio mokymo valandų ir 20 savarankiško mokymosi valandų).
Programa suskirstyta į 2 savarankiškus modulius: „Skaitmeninio turinio kūrimas“ ir „Skaitmeninis mokymas ir mokymasis“. Dalyvis gali rinktis visą programą arba atskirus jos modulius.