Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2021-08-20

Programos išregistravimo data

2022-01-06

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kompiuteris, kompiuterinės programos LearningApps, Quizizz, MS Word, MS Power Point, interneto prieiga.

Programos aprašymas

Programa “Nuotolinis mokymas: naujos technologijos ir naujos kryptys” yra skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams. Pateikiama pavyzdžių iš gerosios patirties, vedant pamokas tiek tradiciniu, tiek nuotoliniu būdu. Seminaro dalyviams bus pateikiami praktiniai patarimai pamokų pavyzdžiai kaip mokomąją medžiagą išdėstyti patraukliau ir įdomiau, kaip sudominti mokinius dėstomu dalyku, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir juos operatyviai pamokoje aptarti su mokiniais. Kaip palengvinti mokytojo darbą dirbant su skaitmeninėmis platformomis, skaitmeniniais užduočių kūrimo įrankiais ir kurti abipusiai patrauklią edukacinę aplinką, tobulinti bendradarbiavimą tarp mokinių bei mokytojų.
Tikėtina, kad po seminaro mokytojai galės kurti įtraukias nuotolines pamokas, paįvairinant jas naujais moderniais metodais, skaitmeniniais užduočių rengimo įrankiais nukreiptais į mokytojo ir mokinio bendrą tikslą.