Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tęstinė KT programa „Microsoft Office 365 – programų paketas mokyklos bendruomenės darbui“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2021-03-01

Programos teikėjas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Progamos dalyviams reikia turėti IKT pagrindus.

Programos aprašymas

Šios programos tikslas – ugdyti bendrojo lavinimo institucijų (kitų įstaigų) darbuotojų kompetenciją taikyti pažangų Microsoft Office 365 programų paketą, siekiant plėtoti jų nuostatas ir gebėjimus optimizuojant įstaigos darbo organizavimą ir, esant poreikiui, vykdant nuotolinį ugdymą ir ugdymąsi.