Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Microsoft office 365 galimybių panaudojimas tobulinant ugdymo proceso organizavimą

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

34

Programos savarankiško ugdymo trumė

46

Programos įregistravimo data

2021-02-28

Programos teikėjas

Kauno rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Minimalus skaitmeninis raštingumas.

Programos aprašymas

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 patvirtintame ,,Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše” nurodoma, kad skaitmeninio raštingumo kompetencija, kaip ir kitos bendrosios kompetencijos, turi būti nuolat tobulinama ir plėtojama aukštesniu lygiu. O vadovaujantis Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenimis (DigCompEdu) ji tapo dar labiau išplėtota. Kauno rajono švietimo įstaigoms įsigijus Microsoft Office 365 A1 programų paketą, atsirado galimybė (poreikis) tobulinti pedagoginių darbuotojų kompetencijas.