Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaizdo pamokų ir skaitmeninio turinio dirbtuvės

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

15

Programos savarankiško ugdymo trumė

45

Programos įregistravimo data

2021-02-18

Programos teikėjas

Kauno technologijos universitetas
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

DALYVIAI: asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, pradinio ugdymo mokytojai ir profesijos mokytojai.

Programos aprašymas

KTU ir VšĮ “Laisvės TV” parengta mokslu grįsta programa skiriama tobulinti mokytojų skaitmeninių išteklių rengimo, profesinio bendradarbiavimo kompetencijas. Programa ypač aktuali atsižvelgiant į nuotolinio mokymo(si) kontekstą. Dalyviai supažindinami su vaizdo pamokų, kito skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, interaktyvių elementų integracija,vaizdo pamokų filmavimu, įrašymu, montavimu, turinio publikavimu. Apžvelgiami efektyvaus mokymosi, komandinio darbo įveiklinimo principai.