Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-02-15

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Vytauto pr. 44, Kaunas

Renginio pradžia: 2021-09-22 14:00
Renginio pabaiga: 2021-12-31 17:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Kauno švietimo inovacijų centras
Renginio koordinatoriaus el. paštas: informacinis@kaunosic.lt

Programos reikalavimai

Dalykų mokytojai, turintys pradinius IKT naudojimo įgūdžius ir norintys juos patobulinti.

Programos aprašymas

Mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimo poreikį lemia vis labiau besikeičiantys ugdymo proceso organizavimo būdai bei formos. Skaitmeniniai įgūdžiai tampa būtini mokytojo darbo aplinkoje. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ siekiama dalyviams suteikti žinių apie sinchroninio, asinchroninio ir mišraus nuotolinio mokymo būdų praktinį taikymą; supažindinti su tradicinio ir nuotolinio mokymo skirtumais; praktiškai išbandyti įrankius, įgalinančius rengti užduotis, vaizdo pamokas, dokumentus, pristatymus, apklausas bei suteikti žinių apie grįžtamojo ryšio bendrakūrą.
Kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeniniai įrankiai vaizdo pamokos kūrimui, mokinio į(si)vertinimui bei pasiekimų stebėsenai“ sudaro 3 moduliai:
1 modulis. Sinchroniniai ir asinchroniniai nuotolinio (skaitmenizuoto) mokymo(si) būdai, naudojant G Suite for Education įrankius (10 val.)
2 modulis. „Vaizdo pamokos kūrimas, į(si)vertinimo duomenų surinkimas ir žaidybinimas“ (20 val.)
3 modulis. „Vaizdo pamokos redagavimas, talpinimas Youtube bei grįžtamojo ryšio bendrakūra per Google formas“ (10 val.)