Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Pažintis su Classroom, Meet ir kitais Google įrankiais“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

15

Programos įregistravimo data

2021-02-11

Programos išregistravimo data

2023-01-09

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Minimalūs kompiuterinio raštingumo gebėjimai

Programos aprašymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ugdymo įstaigos organizuoja nuotolį ugdymo procesą. Organizuojant nuotolinį ug-dymo procesą ugdymo įstaigos privalėjo pasirinkti tam tinkamas aplinkas. Viena iš tokių aplinkų yra „Google Classroom“. „Google Classroom“ tai nemokama paslauga, skirta mokykloms ir visiems asmenines naudojantiems „Google“ paskyras. Naudodami „Classroom“ mokiniai ir mokytojai gali lengvai bendrauti mokyklose ir ne mokyklose. Naudojant „Classroom“ taupomas laikas ir popierius, čia lengva kurti kursus, platinti užduotis, bendrauti ir palaikyti tvarką.
Naudojant Google aplinką, mokytojai ir mokiniai turi prieigą prie „Google Drive“, gali išsaugoti ir rengti užduotis „Google Docs“, skaidrės, vykdyti susirašinėjimą, užduočių planavimą pasinaudojant „Google Calendar“. Taip pat ši mokymo platforma nesunkiai leidžia vykdyti nuotolinį bendravimą naudojant vaizdo konferencijų įrankį „Google Meet“ kuris yra integruotas į Classroom platformą, tam yra reikalingas kompiuteris arba išmanusis įrenginys su internetu, kamera ir mikrofonu.
Naudojant Classroom aplinką kompiuteryje papildomai nieko įdiegti nereikia, kadangi viskas veikia interneto naršyklėje. Norint naudoti Classroom išmaniajame įrenginyje, papildomai reikia įsidiegti „Google Classroom“ ir „Google Meet“ programėles iš įrenginio programėlių parduotuvės (šios yra nemokamos).
Mokymų dalyviai mokysis susikurti savo virtualias klases ir pakviesti mokinius į grupės. Mokytojai galės pamatyti sistemą ne tik iš mokytojo, bet ir iš mokinio perspektyvos. Susipažins su mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybes. Mokysis keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą; pateikti užduotis pagal tvarkaraštį; parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Forms. Atliks praktines užduotis.
Programos trukmė – 40 valandų. (10 val. teorinių, 15 val. praktinio darbo ir 15 savarankiško mokymosi valandos) Programa skirta įvairių dalykų mokytojams. Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, tobulins mokytojo profesinę informacinių technologijų naudojimo kompetenciją, reikalingą organizuojant ugdymo įstaigos nuotolį ugdymo procesą.
Tikslas:
Supažindinti su naujausiais mokinių ugdymui nuotoliniu būdu skirtais Google įrankiais.
Uždaviniai:
1. Aptarti Google įrankius ir jų teikiamas galimybės.
2. Supažindinti mokytojus su Google Classroom teikiamomis galimybėmis.
3. Mokyti mokytojų kurti klases, įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą, kurti testus, atlikti užduočių vertinimą bei skirti ir taisyti namų darbus Google Classroom platformoje.
3. Mokyti kaip įkelti/kurti failus, pradėti ir vykdyti pokalbius naudojant vaizdo konferencijų įrankį „Google Meet“.
4. Atlikti praktines užduotis.