Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės vertinimo ir įsivertinimo priemonės ugdyme

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2021-01-21

Programos teikėjas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa, skirta pedagogų IKT kompetencijų ugdymui.

Programos aprašymas

Šiuolaikinėje mokykloje ugdymo turinys orientuojamas ne vien į konkrečių žinių įgijimą, bet į bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų bei nuostatų ugdymą, kad ugdytiniai galėtų sėkmingai kurti savo asmeninį gyvenimą, integruotis šiuolaikinėje visuomenėje, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinus pagrindus. Skaitmeninė kompetencija minima kaip vienas svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų. Tai yra žinių, įgūdžių ir požiūrių rinkinys, kuris yra reikalingas naudojant IKT, skaitmeninius įrankius bei paieškos sistemas, išmaniąsias technologijas, programėles, pateikti ir atlikti užduotis, spręsti problemas, bendrauti, valdyti informaciją, bendradarbiauti, kurti ir efektyviai dalintis turiniu internete. Šios kompetencijos turėtų būti lavinamos visų dalykų pamokose.
Programos metu dalyviai įgis žinių ir praktinių gebėjimų darbo su skaitmeninėmis programomis, įgalinančiomis atlikti mokinių žinių vertinimą ir įsivertinimą.
Taip pat bus tobulinamos programos dalyvių darbo su išmaniuoju įrenginiu (telefonu ar planšetiniu kompiuteriu) kompetencijos.